Ana Sayfa » Tarım sektörü » Kültür mantarı yetiştiriciliği ve pazarlaması

Kültür mantarı yetiştiriciliği ve pazarlaması

03 Ekim 2010

Kişi başına tüketimin 7 yılda yaklaşık ikiye katlandığı mantarda pazarı girişimcinin yeni fırsat kapısı oldu. Bu sebepten dolayı diğer sektörlerden bir çok girişimci bu alana yönleniriyor. Tüketimi Ege, Marmara ve Akdeniz’de yoğunlaşan ve genelde kentli tüketicinin tercih ettiği kültür mantarında üretici firma sayısının her yıl arttığı ifade ediliyor.

Türkiye genelinde yaklaşık 30 yıldır üretilen kültür mantarında, üretimin yüzde 40’ı Antalya’nın Korkuteli ilçesindeki 700 küçük çaplı işletme tarafından yapılıyor. Korkuteli’nin yanında İzmit, Afyon, İzmir, Balıkesir gibi kentlerde yoğunlaşan 15 büyük işletmeye ait fabrikada da büyük kapasitelerle üretim sürdürülüyor.

Kültür mantarında üretim artışına rağmen potansiyel pazarın ancak yüzde 60’ına ulaşılalabiliyor. Bu durumu göz önünde tutan bir çok girişimci yatırıma hazırlanıyor.

* Kültür mantarının yetiştirildiği ortama kompost adı verilir.

Kültür mantarı yetiştiriciliği hakkında video


Mantar Yetiştirme Yerleri

Kültür bitkilerinden farklılık gösteren mantar, iklim şartları kısmen veya tamamen kontrol edilebilen ya da ekolojik isteklerinin herhangi bir önlem alınmaksızın kapalı alanlarda üretilebilir. Bu nedenle mağara ve tüneller, şarap mahzenleri, bodrumlar yetiştirme yerleri arasında sayılabilirse de, hiç şüphesiz, en ideali modern bir tesiste üretimi gercekleştirmektir.

Modern bir mantar işletmesinde kompost hazırlama platformu, kompost ve örtü materyali pastorizasyon odaları, ön gelişme ve üretim odaları bulunur.

Pastorizasyon odası, serbest fermantasyonunu tamamlayan kompostu 60 C’de pastorize etmek ve olgunlaşmayı sağlamak amacıyla tesis edilen ünitelerdir. Ortu materyali pastorizasyon odasi ise 6x1x3 m veya 4x8x3 m boyutlarında inşa edilir ve yapısal açıdan kütle pastorizasyon odalarına benzer.

Ön gelişme odaları bazı işletmelerde üretim odalarından ayrı düşünülür ve bu odalarda sıcaklık 24 C, oransal nem ise % 80-90′dir. Üretim odalarının büyüklüğü ise kullanılan yetiştirme sistemine bağlıdır. Ayrıca bu işletmelerde soyunma yeri, duş, tuvalet, kazan dairesi, depo gibi ünitelerde vardır.

Mantar yetiştirme sistemleri


Mantar yetiştiriciğinde kullanilan başlıca yastık tipleri kasalar, plastik torbalar ve ranzalardır. Kasalar 120x170x20 cm boyutlarındadır Böylelikle tüm işlemler makina ile yapılabilir.

Üretim odalarına 4-5 katlı yerleştirilen kasaların arasında 30-40 cm’lik boşluk bırakılmalıdır. Plasik torbalar, 45-50 cm çapında olup yaklaşık olarak 30 kg kompost doldurulur.

Raflar üzerine yerleştirilerek yapılan yetiştiricilikde ise kompost içinde kızışmayı önlemek amacıyla oda sıcaklığı iyi takip edilmelidir. Ayrıca sulamalarda dikkatli davranılmalıdır.

Ranza sisteminde tahta, çelik, aluminyum malzeme kullanılabileceği gibi tabana metal ızgaralar ya da plastik ağlar yerleştirilebilir. 4-5 katlı olabilen rafların taban ve tavan ile ranzaların

duvarlar ve birbirleriyle aralarında bırakılacak boşluklar iyi bir hava sirkülasyonu için şarttır.

Mantar yetiştirme tekniği


 • Kompost Hazırlığı

Mantar yetiştiriciliğinde iyi bir kompost hazırlığı esastır. Cünkü amaç, mantar misellerinin gelişmesini teşvik edecek özellikleri kullanılan ortama sağlamaktır.

Kompost hazırlığında kullanılan geleneksel materyaller taze at gübresi ve buğday sapı olmakla birlikte ucuz ve kolay temin edilebilen pek çok materyal de değerlendirilebilir. Kompostun yapısına giren maddeleri 2 ana başlık altında incelemek mümkündür:

1. Bitkisel atıklar (buğday sapı, olmaması halinde diğer hububat sapları)

2. Fermantasyonu hızlandıran katkı maddeleri
a ) Gübreler (at, tavuk, domuz gubresi),
b ) Melas gibi karbonhidratça ve (NH4)2 S04 gibi azotça zengin olan ve hazır alınabılen besin maddeleri,
c ) Azot ve karbonhidratlarından kısmen yavai yararlanılan konsantre unlar,
d ) Mineral madde eksikliklerini gideren katkı maddeleri.

Kompost yapımında kullanılan ana materyale ilave edilecek katkı maddelerinin miktarları kuru maddede bulundurduklarin azot miktarına göre hesaplanır ve kompostta kuru maddedeki N miktari % 1.5-2.2 arasinda olmalıdır.

* Taze at gübresinin temini güç olduğundan, buğday sapının ana materyal olarak kullanıldığı sentetik kompost yapımı daha yaygındır: 40-50 cm. yükseklikte olacak şekilde beton platform üzerine yayılan buğday sapı bünyesinde % 70-75 nem olacak şekilde (3 gün) ıslatılor ve ardından hazırlanan formüle uygun olarak katkı maddeleri homojen şekilde karıştırılır. 2×2 metreyi geçmeyecek şekilde yığın haline getirilir. Böylece 1 .faz ya da açıkta fermantasyon olarak adlandırılan safha başlatılmış olur. 10-12 gün süren bu safha sırasında yığın 2-3 gün arayla aktarılır ve bu sürenin sonunda kompost nemi % 75, rengi siyahımsı-yeşil amonyak oranı % 0.4-0.45, pH’si 8.2 veya daha yüksek olur.

 • Pastorizasyon ve Olgunlaştırma

Fermantasyonun 2. safhasıdır. Pastorizasyon ile kompost içersindeki zararlı mikroorganizmalar yok edilir, olgunlaştırma işlemi ile kompost, mantarın istediği besin maddelerince zengin, fiziksel, kimyasal ve biyolojik şartları uygun bir ortam haline gelir. 7-14 gün süren bu safhada kompost sıcaklığı buhar verilerek 50-60 C’de 10-12 saat tutulur ve daha sonra taze hava ile sıcaklık her gün 1.5-2 C düşürülerek olgunlaştırma tamamlanır.

Bu safhanın sonunda kompost nemi % 64-67′ye düşer, pH’si 7.5′un altındadır, amonyak oranı % 0.01′den azdir ve açık renklidir. Buharlı pastorizasyon imkanı olmadığında kimyasal dezenfeksiyon uygulanabilir ancak kompost hazırlama süresi daha uzun tutulur.

 • Kapak atma

Şapkaların oluşumu için misel sarılmış kompost üzerine, kapak ya da örtu toprağı adını verdiğimiz materyal (torf gibi) yada materyaller karışımının (torf+kireç, bahçe toprağı+perlit+kum, vb.) 3-5 cm kalınlığında serilmesi şarttır.

Örtü toprağının su tutma kapasitesi yüksek, gözenekli, hastalık ve zararlılardan arındırılmış (60 C de bir kaç saat buharla dezenfekte edilir), pH’sinin 7-7.5 arasında olması ve kaymak tabakası oluşturmaması istenir.

Kapak atıldıktan sonra nem içeriği % 75 olmalıdır. Bu nedenle sık sık ama az miktarlarda sulama yapılır, cünkü homojen ıslatmaya dikkat etmeli, suyun komposta geçmesine engel olunmalı, bununla beraber kapak kurutulmamalıdır. Kapak içinde iyi bir bir misel gelişmesi sağlamak için sıcaklık 20 C’de tutulur, şapka olusum döneminde 14-16 C’ye indirilir. Hava nemi ise % 80 dolaylarındadır. Kapak atıldıktan 1 hafta sonra da havalandırma yapılmaya başlanır.

 • Hasat

Kapak atma işleminden 18-21 gün sonra hasat başlar. 7-10 gün arayla 4-20 hafta hasat yapılabilir. Hasat döneminin uzunluğu pek çok faktöre bağlı olarak değişebilir. İşletmenin klima kontrol olanakları, maliyet, çesit özellikleri, hasadın makinalı olup olmaması hasat süresini dolayısıyla yıllık üretim sayısını etkiler. Verim, kullanılan çesit, bakım işlemleri ve sağlanan ekolojik koşullara bağlı olarak 15-25 kg/m2 arasında değişir.

Hasat döneminde sulamaların ürün dalgalarının arasında ve dikkatle yapılması gerekir. Ayrica bu dönemde havalandırma ve oda içinde hava sirkülasyonu da önem kazanır.

 • Ambalaj ve Pazarlama

Delikli plastik torbalar, karton veya plastik kutular kullanılabilir. Mantarların % 90′a yakını su olduğundan sıkı bir ambalajdan kacınılması ve kısa süre de pazarlanması gerekir. Aksi taktirde, soğuk hava depolarında muhafaza edilebilir.

Kültür Mantarı Hastalıklarına karşı alınacak önlemler


Kültür mantarı üretiminde, hastalıkların ortaya çıkışından sonra mücadalesi son derece güç olduğu için yapılacak en uygun şey koruyucu önlemlere, yani hijyenik önlemlere ağırlıkverilmelidir. Hastalıkların bir bolümü sağlıksız komposttan kaynaklandığı için; kompostun iyice olgunlaştırılıp, havalandırılması ve pastorizasyon veya çesitli kimyasallarla dezenfeksiyonu (Metil bromid ve Formaldehit (%2 gibi) büyük önem taşır. Kompost, mantar üretim odalarına girmeden önce üretim odalarının temizliği ve dezenfeksiyonuna, hava giriş-cikiş deliklerinde bakteri filtrelerinin kullanılmasına, üretim odalan girişinde %2 lik formaldehitle ıslatılmış paspas kullanılmasına, alet ve ekipmanların dezenfeksiyonuna, işçilerin temizliğine dikkat edilmelidir. Ayrıca iyi bir sinek mücadelesi yapılmalı ve işletme çevresinin temizliğine özen gösterilmelidir. Kullanılacak örtu toprağının da buhar, metil bromid veya formalin ile dezenfeksiyonu sağlanmalıdır. Hastalıklı materyal işletmeden hemen uzaklaştırılmalıdır.

Kültür mantarı üretim evlerinde fungal hastalıkların kontrolünde tarım ilacı kullanımı son çare olmalı ve insan sağlğığna en az zararlı, dekompozisyon süresi kısa, kimyasallara yer verilmelidir.

Bakteriyel hastalıklara karşı ise; topraklama aşamasından başlayarak mantar yataklarına sulama suyuyla birlikte klorak (% 5′lik, 250 ml/100 lt.su) uygulanmalıdır.

Ziyaretçilerimizden AHMET AKMAN kültür mantarı yetiştiriciliği konusunda tecrübeleri paylaştı:

Aman aman sakın ha bu işe bulaşmayın. çok zahmetli ve zor bi iş.heleki ticari amaçlı düşünüp, evinin bodrumunda bu işi düşünenler kesinlikle ama kesinlikle bulaşmayın.çok büyük çaplı düşünenler ise buna kömeceğiniz parayla hiç rikssiz bir sürü iş yapabilirsiniz.

Şimdi Nedenlerimi Açıklayım
1-evinin bodrumunda yapacaksan kompostu kendin yapamayacağına göre satın almak zorundasın.
2-temiz bir kompost bulmazsan sineği böceği hastalığı ile baş edemezsin
3-belli bir gün sıcaklık 23-26 derece olacak sonra 15-18 e düşürecen klima farz
4-sulaması ayrı bi dert ayarını tutturamazsan hastalıkta oluyor verimde düşüyor çürüme oluyor.
5-bir sürü ilacı var böcek ilacı hastalık ilacı sinek ilacı falan birinin ayarını kaçırsan vay haline bütün milleti zehirlersin allah korusun.
6-örneğin 1ton kompost tan %20-30 arası verim alırsın kompostun kalitesine ve bakımınıza bağlı

1ton kompost (benim bu işi yaptığım zaman 2010 yılındaki fiyatlar) 300tl buradan alacağınız mantar en fazla taş çatlasa en kralı olsa 300 kg mantarı 3 tl den satsan 300*3:900 tl kaç günde 3 ay da (kompostu getirdiğin gün başlar mantarın çıkması bittiği gün biter bu zaman zarfı 3 ay )tabi bu en kral fiyat yapabilene yani aylık 200 ila 300 tl arası 1ton dan alacağınız para.

Bir işim var bana ek gelir olur ben alayım 1ton kompostu atayım bodruma çıksın dursun çıktıkca toplar satarım diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.bu mantar doğadaki gibi kendi kendine çıkmaz ilgi ve alaka ister. birbuçuk ay çıkmaz çıkmaz bi çıkmaya başladımmı toplamaya yetişemezsin
biz 1ton kompostan çıkan mantarı flaş zamanı 4 kişi 2 saatte anca toplayıp temizleyebiliyorsuk.sabah erkenden kalkıp işe yetişebilmek için mantarları toplamamız gerekiyordu eğer toplamazsan akşama kalırsa mantarın şapkası açar hem kilo basmaz hemde kalitesi düşer.topladıktan sonra satmaya ogün götürmezsen ertesi gün kararmaya ve büzülmeye başlar.

Bu işi büyük çaplı yapacaksan en az 100 tonla başlayacaksın ki para kazanasın ama ucuz işci bulman gerekecek en 5- ila 15 arası falan fişman

Bu işi yapmış birisi olarak benden size tavsiye hiç bir iş dışardan göründüğü gibi kolay değil iyi araştırın öğle başlayın hadi allaha emenat olun …

Kültür mantarı yetiştiriciliği ile ilgili aramalar
 • kültür mantarı yetiştiriciliği maliyeti
 • kültür mantarı yetiştiriciliği nasıl yapılır
 • kültür mantarı yetiştiriciliği video
 • kültür mantarı yetiştiriciliği hakkında bilgi
 • kültür mantarı yetiştiriciliği projesi
 • kültür mantarı nasıl yetiştirilir
 • kültür mantarı tohumu nerden alınır
 • kültür mantarı tohumu


Yorumlar (235)
 1. ahmet
  24 Şubat 2010 - 22:57

  ben adanada oturmaktayım ve şimdilik kültür mantar kursuna gidiyorum kültür mantarı fabrikalarını görmek istiyorum ilginize tşk

 2. zekai
  06 Mart 2010 - 17:13

  Benim bu mantar isi kafama yatti.Bu isi severek yapmak istiyorum.Yukaridaki bilgilendirme yazinizi okudum bu isi baska bir ulkede yapmak istiyorum.Dediginiz gibi bir tesisin maliyeti ne olur?Dahada genis bilgi sahibi nasil olabilirim?Bu tesisin kurulumu icin bana nasil ne sekilde yardimci olabilirsiniz?Ben istiyorumki bu konuda cok deneyimli bir elemaniniz gelsin tesisi kursun ve bize ilk mahsul alinan kadar butun inceliklerini her safhasini anlatsin.Gercekten bu isi yapmak istiyordum fakat hic bilgi sahibi degildim.Simdi en azindan teorik te olsa bilgi sahibi oldum.Butcemi asmayacak gibiyse bu isi yapmak istiyorum.Yardimlarinizi bekliyorum.

 3. mehmet
  02 Haziran 2010 - 19:56

  benim mantar için yerım mevcut benim aradıgım bu konuda bılgı ortak iş yapcak elaman

 4. mehmet
  02 Haziran 2010 - 19:58

  afyon bölgesinde evi mevcut 750 m2 lık angarım arı 300m2 lık yer sorun degil mail adresıme cevap yardımcı olana teşekur

 5. neşet çelikoğlu
  07 Haziran 2010 - 16:30

  aksaray üniversitesi MYO mantarcılık bölümünden MEZUN OLDUM MANTAR ÜRETİMİ YAPAN BİR TESİSTE ÇALIŞMAK İSTİYORUM ULAŞMAK İÇİN..
  TEL: 0536 604 2248
  MAİL:kochamc@hotmail.com

 6. esat
  23 Haziran 2010 - 14:57

  iyigünler ben yirmi yıldır kültür mantarı üretiminlen ugraşıyorum şu an 50ton kapasiteli üretim yerim var son zamanlarda üretim sıkıtısı çekiyorum şuanda mantar üretici fiyatları düşük oldugu için dahada sıkıntılı neyapabilirim bana yardımcı olursanız memnun olurum bilakis mantar pazarlama konusunda ciddi pazarcılar arıyorum saygılar yardımcı olacaklar için MAİLyazabilirle şimdiden teşekürler

  • i.saracoglu
   08 Nisan 2012 - 01:39

   iyi günler,

   bende istiridye mantar üretme işine girmek istiyorum, sizin engin tecrübelerinizde dayanarak sormak isterim, anladığım kadarı ile bu işte önemli olan en önemli faktör pazar. Şuan için üretilen mantarların cinslerine göre gerçek satış fiyatları nedir, zira internette bu işleri cazip hale getirmek için çok değişik fiyatlar belirtilmekte.

   Bilgilendirmeleriniz ve yardımlarınız için şimdiden teşekkürler,
   Saygılarımla,

 7. Bektas
  25 Haziran 2010 - 16:03

  Esat beyin mesajı ile hayal kırıklıgına ugradım. Mesajına göre Esat bey büyük bir üretici ve senelerce bu sektörde çalışıyor. Buna ragmen pazarlama sorunu ile karşı karşıya. Bense içinde bulundugumuz krizin getirdigi sıkıntılardan kurtulmak için Mantar üretimine kendimi yönlendirmeye çalısıyordum. Mantar üretimi sektöründe üretimciye ïhtiyaç oldugu hakkında bir kaç yazı okumuştum. Ve bütün birikimimi bir arazi satın alıp 20 ton üretim yapabilecek bir tesis kurmak ve bir an evvel bu ise baslamayi organize için bir girisimde bulunma aşamasinda idim. Üretim konusunda başladigi isi dört dörtlük yapılması için çok çaba sarfeden bir kişiligim var. Pazarlama konusundada, talep oldugu müddetçe yapılan üretimin hakkını alacagını düsünüyordum. Esat bey siz ciddi pazarcılar ararken benim anlattiklarıma nasıl bir yanit verirsiniz? Üretimi yapabilsem dahi pazarlama işi beni arz ve talep koşulları var olan bir sektörde dahi engelleyecegini mi aklıma kazımalıyım! Fikirlerinizi yazarsaniz memnun olurum.
  Mail: bektassahin1gmail.com

 8. esat
  11 Temmuz 2010 - 00:58

  bektaş bey benim anlatmak istediğim mantarüretimi kolay birişdeğil emek ister çünkü riski çok olan bir üretim çünkü siz 20 bin tl sermayem var diyorsunuz o paraylan yeriniz varsa düzen kurdunuz kompostu kendiniz yapamassınız çünkü teknolociyi kullananfirmalar da da sıkıntı yaşanıyor kücük çaplı üretimlen iyibir teknik çalışma yaparsanız ve kendiniz satış yaparsanız iyi birde verim alırsanız başarılı olabilisiniz şimdiden kolay gelsin

 9. ahmet
  18 Ağustos 2010 - 09:24

  Ben konya da oturuyorum konyada pazarlama konusunda sıkıntı çeken üreticilerle beraber iş yapmak isterim marketlere ürünü pazarlama bayiilik konusunda iş ypmak isterim tabi belirli bi yüzdelik kar payı ile tel: 05383329398 kolay gelsin üreticilerimize başarılar dilerim saygılarımla…..

 10. hakan
  17 Eylül 2010 - 20:47

  istanbulda pazar işiyle uğraşıyorum… pazar sıkıntısı deniyor ama normalin üzerinde bir pazar payı var diye görüyorum… tüketim sorunun olduğunu söyleyenler yanılgı içindeler çünkü ciddi bir pazar payına sahip şuan mantar…ürününü pazarlamakta güçlük çeken varsa yardımcı olabilirim… 0536 849 60 06 …ancak ve ancak istanbul pazarlarında yardımcı olabilirim….

 11. uemran Sürmen
  22 Eylül 2010 - 17:08

  İyi bir mantar tüketicisi ve mantara olan düşkünlüğüm den ötürü ufak çaplı bır üretim yapmak istiyorum.
  Kültür mantarı haricinde nadir özel mantarlara yönelmek istiyorum.10 dönüm sulak 30 yıldır kimyasal herhangi bir işlem görmemiş 1680 rakımda bır toprak sahibiyiz. bu konuda yardımcı olabilirseniz sevinirim.
  şimdiden teşekkür eder..herkese verimli şapkacıklar dilerim:)

 12. recepatabay
  10 Ekim 2010 - 00:53

  merhabalar arkadaşlar
  ıstanbulda ıkamet edıyorum kultur mantarı buyuk şehırlerde ozellıkle tuketımı artan bır urun ama gordugum kadarıyla bır pararlama eksıklıgı var sektorde

  gıda sektorundeyım pazarlamayla ıgılenıyorum ozellıkle esat bey le dıyaloga gecmek ısterım ıstanbul buyuk bır pazar dıyologa gecmek ısterım maıl adresıme bılgı gonderırsenız sevınırım
  recepatabay34@hotmail.com

 13. recepatabay
  10 Ekim 2010 - 00:55

  esat bey sızın uretım yerınız nerde acaba bılgı verırmısınız….

 14. adıgüzel üçgül
  10 Ekim 2010 - 17:27

  MERHABA BEN EVİMİN BODRUMUNDA MANTAR YETİŞTİRMEK İSTİYORUM YARDIMCI OLUMUSUNUZ HOŞÇA KALIN

  • halil
   12 Haziran 2012 - 03:29

   ANKARA OZ MANTAR. -MANTAR SATIN ALINIR – KOMPORT MISEL HAZIR KIT SATISI YAPILIR -YENi iş KURUMU KONUSUNDA desdek saglanır.
   . ÖZ MANTAR ULAŞMAK İCİN
   TEL 0542 534 79 21

 15. Şenol kesgin
  14 Ekim 2010 - 14:54

  merhaba esat bey ben uşakta mantar üretimi yapıyorum siz nerede yapıyorsunuz pazarlama konusunda yardımcı olabilirim

 16. esat
  16 Ekim 2010 - 09:22

  arkadaşlar ben BURDUR İLİ ÇAVDIR ilçesinde üretim yapıyorum pazarlama konusunu çözdüm senolbey arayın tanışalım 05437119424 iyi çalışmalar

 17. osman
  18 Ekim 2010 - 12:29

  esat bey insanlara yanlış (yalan) bilgi vermeyin lütfen, 50 ton üretim kapasiteli tesis demek ne demek biliyomusunuz ? bugün mantarın 1tonu (kompostbilmem ne tohum anlamında yani)400 lira bir tondan 250 kilo mantar alırsınız, 50 ton mantar almak için sizin 200 ton (herkes anlasın diye böyle yazıyorum) tohum almanız lazım, bu kadar kapasitesi olan bi şirketin öncelikle pazar sorunu olmaz yurtdışına bile ihracat yapar (benden yunanistandan bile istediler, benim kapasitem günlük 400kilo üretim) insanları yanlış bilgilendirmeyin lütfen…

  • ibrahim
   11 Ekim 2012 - 00:10

   osman bey merhaba, telefonum 05321609197 sizinle istiridye mantarı konusunda konuşmak istiyorum.

 18. esat
  20 Ekim 2010 - 14:36

  osmanbey önce konuyu anlayalım ben elliton kompost kapasiteli oldugunu yazıyorum yanlış bilgi olarak öylebiniyetimiz yoktur üretim bilgi konusunda yanlış beyan hüsniyetsizliğimiz olamaz konuyu iyi anlamak gerekir kişileri yersiz olarak zan altında bırakarak cevap yazmayın üreticiyseniz tel 05437119424 arayın bilgilendireyim yalanla yanlışla işim olmaz anlama konusu

 19. Uygar
  23 Ekim 2010 - 02:35

  Merhaba Esat bey Ben gaziantepte yaşıyorum elimde 25 bin tl param var başka hiçbirşeyim yok.Yazıları okudum mantar işi kafama yattı uzun zamandır yapacak bir iş arıyordum.size sorum bu işe girersem elimdeki bu parayla nekadar mantar üretimi yapabilirim.Aylık giderim ne olur?Bu işe yeni başlayan birine tavsiye en önemli şeyler nelerdir.Sizden rica ediyorum beni bilgilendirirmsiniz?

 20. çetin
  26 Ekim 2010 - 00:29

  slm lar benim zonguldak ta köyümde evimin önünde asağı yukarı 100 metre uzunlugunda mağara mevcut bu işi yapmak istiyorum ama pazarlama ve dizayn etmekte kuşkularım var ürettiğim mantarları paarlamada şirket bulabilirsem yapıcam

 21. ısa demıray
  02 Kasım 2010 - 16:51

  ben kulturmantarını konyada yetıstırmek ıstıyom ama tohumunu nerde bulabılırım ve nelereıhtıyac var yardımcı olursanız sevınırım en yakın yer nerde

 22. mehmet
  21 Kasım 2010 - 16:26

  selamlar ben kaysriden mehmet kayseride kültür mantarı yetiştirmak istiyorum mantar için uygun üretim yerimiz var pazarlamasındada sorun olmaz ama işten anlamadığımız için bilgi sahibi birisiyle bu işi yapabili
  riz sermaye işinide hallederiz ilgilenenler için 0532 311 42 58

 23. AYTAC
  28 Kasım 2010 - 01:08

  şenol kesgin bey bende bu işe girmek istiyorum usak ta ikamet ediyorum tel 05398910307 bana yardımcı olursanız sevinirim LÜTFEN

 24. ibrahim
  29 Kasım 2010 - 15:50

  benim 3 adet 108 m2 li mantar üretim depom var 5 katlı ayrıca tesis yanında ev de mevcut kendi başıma tesisi çalıştırmaya yetemiyorum.kompost alımı ve pazarlama konusunda sorunumuz yok.ayrıca mantar üretim tesis yanında ahır da mevcut ailesi ile birlikte gelebilecek ortak çalışabilecek ilgilenen yatırımcılara ihtiyacım var.mail adresim
  ibrahim_senel15@hotmail.com

 25. Gülşah
  03 Aralık 2010 - 12:29

  mrhlar bende mantarcılık bölümü mezunuyum mantar tesisinde çalışıp daha da çok tecrübe kazanmak isterim böyle bir imkan varmı bölümü mesleğimi severek yaparım şimdiden teşekkürler mantar tesisi olan arkadaşlar

 26. mehmet
  14 Aralık 2010 - 11:52

  herkese kolay gelsın sulama esnasın da bucamasır suyunun kulanıl masın dakı amac nedır

 27. bilal
  18 Aralık 2010 - 21:08

  merhabalar ben konyada yaşıyorum öğretmenim ama bu mantar yetiştiriciliğine kafam yattı bana yardımcı olursanız bende kendi çapımda yetiştirmek isterim gerekli şartları nelerdir mesela…

  • Ali ESER
   30 Mart 2012 - 02:22

   Bilal bey bende öğretmenim ve konya da yaşıyorum bu işe girmek istiyorum şimdilik küçük bir deneme üretimi ardından daha büyük bir yatırım yapmak istiyorum bu konuda birbirimize yardımcı olabiliriz. 05327743382

 28. yusuf
  24 Aralık 2010 - 14:44

  bende istanbulda bu işi yapmak istiyorum ama tam bilgim yok yardımcı olmanızı bekliyorum 05333020126

 29. şahismail
  24 Aralık 2010 - 20:54

  selamlar benim adım şahismail bende mantar yetiştiriciligi yapmak istiyorum ama bu işin sıkıntıları nelerdir kar marjı nedir pazar sorunu varmı ürettigimiz ürünü satmama gibi bir durum söz konusumu lütfen bu konuda bilgi verirseniz sevinirim.

 30. Osman
  28 Aralık 2010 - 15:12

  slm yapılan yorumların hapsini okudum uzun zaman dır baba oğul yapmayı pilanladığım bir pureje istanbul avrufa yakasında oturuyorum 160m2 bodrumda kültür mantarı yetiştirmek istiyorum bilgi eksikliğimden dolayı sesaret edip başlayamıyorum bu işle uğraşan arkadaşlarla bilgi istaşaresinde bulunmak avrupa yakasın da buişle ilgilenen arkadaşlar varsa eger birlikte ortak olarak yada buiş icra eden arkadaşların yanında işi öğrenmek istiyorum
  bu işi icraeden yorum yapan tüm yetiştiricilere şimdiden ras gele diyor yorumlarınızı bekliyorum
  0536 237 82 13 —–0506 941 93 29 bela34888@hotmail.com

 31. ahmet
  30 Aralık 2010 - 02:16

  arkadaşlar uzun zamandır.bu işi araştırıyorum tamamen kafama yattı…izmirde oturuyorum tesis kurma yerimde sorun değil mevcutta yerim var..ne kadar öz sermaye gerekiyor tesis kurmak için bu konuda bilgi verebilirmisiniz…gülşah hanım ve neşet bey daha önce böyle bir tesiste çalıştınızmı.?ayrıca böyle bir tesis kurulumunda ne kadar yardımcı olabilirsiniz? bu konuda sizden bilgi almak istiyorum…arkadaşlar bu konularda beni bilgilendirirseniz çok memnun olurum ..şimdiden teşekkür ederim.cep.0 545 3581844

  • ibrahim
   11 Ekim 2012 - 00:13

   ahmet bey bende izmirde bu işi yapmak istiyorum. görüşmek isterim sizinle. 05321609197

 32. ahmet
  30 Aralık 2010 - 02:20

  arkadaşlar sizlerden deneyimli üretici arkadaşlardan bir konuda daha bilgi almak istiyorum?ürünün pazarlaması konusunda tabiki özel değilse bu konudada beni bilgilendirebilirmisiniz?şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar….

 33. cevat
  30 Aralık 2010 - 13:18

  arkadaslar bu işi yapıpta batanlar cok

 34. Mustafa
  01 Ocak 2011 - 00:49

  mrb. Şanlıurfa’da bu işi kurmayı planlıyorum. Pazarlamacı arkadaşları ve birlikte çalışmak isteyenleri bekliyorum.
  musti7777@gmail.com burdan ulaşabilirsiniz.

 35. hakan
  03 Ocak 2011 - 15:20

  arkadaşlar üretimi yapmak için elimde at gübresi bulnmakta ihtiyacı olanlarla irtibata geçebilirim.

 36. fatih
  06 Ocak 2011 - 20:00

  merhaba arkadaşlar ben fatih istanbulda yaşıyorum daha önce satış pazarlamayla ilgilenen bırıyım arkadaşlar satış pazarlama konusunda sıkıntı yaşayanlar benı arasın pazarlama konusunda yardımcı olurum ..
  0507-357-65-78 telefonlarınızı beklıyorum

  • 2r kultur mantari
   30 Mayıs 2012 - 18:54

   ben kultur mantari uretiyorum konyada gelip gormek isteyenbuyursun

 37. hüseyin yörükoğluh
  07 Ocak 2011 - 02:16

  BEN HÜRCAN TARIM OLARAKTAN YENİ BİR KÜLTÜR MANTARI TESİSİ KURUYORUM SON SİSTEM TEKNOLOJİ İLE YAPACAGIM. YAPACAK ARKADAŞLARA ANAHTAR TESLİM KURABİLİRİM VE ÜRETTİĞİ MANTARIDA SATIN ALABİLİRİM İNGİLTERE PAZARI VERECEĞİM.

 38. hüseyin yörükoğluh
  07 Ocak 2011 - 02:22

  HÜRCAN TARIM HÜSEYİN YÖRÜKOĞLU O53865474O5{O5O77238019 EDREMİT BALIKESİR

 39. hüseyin yörükoğluh
  07 Ocak 2011 - 02:50

  HÜRCAN TARIM BEYEFENDİNİN 50 TON KAPASTESİ OLDUĞUNU ZANNETMİYORUM VARSA KANITLASIN 50 TON İÇİN PAZARLIK YAPALIM. AYRİYETTEN YABANİ MANTAR BOLARUS EDÜLÜS MANTARI VE KUZU GÖBEĞİ MANTARI ZAMANI GELDİĞİNDE SATIN ALINACAKTIR

 40. ayşegül
  08 Ocak 2011 - 20:34

  kültür mantarı yetiştiriçiliği kursuna gidiyorum .Bu iş zevkle yapıyorum .Yıllarca esnaflık yaptm ama bu üretim işinin keyfi başka
  Mersinde müstakil evimin 1.5 kat bodrumu var.Burada üretim yapmak istiyorum ama hem bayan olmamdan hemde yatırım param olmadığından bu işi kendisine iş edinecek arkadaşla ortak yapmak istiyorum.o 546 257 49 17

 41. Mustafa
  08 Ocak 2011 - 22:32

  ayşegul hanım işi konuşmak için mail versenz. benmki musti7777@gmail.com

 42. hakan
  13 Ocak 2011 - 13:41

  mantar üretimiyle ilgili veya mantar ve kompost üretim tesisiyle ilgili devlet desteği alma şansımız varmı arkadaşlar bilgisi olanlar paylaşırsa sevinirim.

 43. kübra
  19 Ocak 2011 - 10:36

  mrb.. izmirde ikamet edıyorum .mantarcılık mezunuyum. ortak arıyorum ilgilenenler ulasırlarsa sevinirim.0535511 08 77

 44. halil yürekli
  24 Ocak 2011 - 15:31

  ben kırşehir ili akpınar ilçesinde oturmaktayım. İlçede kültür mantarı yetiştiriliği yapmak istiyorum. Ne gibi resmi prosüdürü var ve ilk kuruluşta ilçeme yakın hangi ilden temin edebilirim.

 45. emel
  26 Ocak 2011 - 10:23

  slm arkadaşlar. bende bu mantar yetiştiriciğilini yapmak istiyorum ama kime,nasıl satacağımı bilmiyorum.istanbuldayım konuyla ilgilenenler lütfen bana yardımcı olsun tşk .

 46. nedim bursa
  29 Ocak 2011 - 12:18

  ben pazarçılık yapıyorum ayrıyeten toptancılıgını günde ortalama 200 kasa peşin para ile ala bilirim yalnız temiz mal istiyorum para konusunda yaşamayız mal biyana para biyana eğer düşünen varsa goruşelim tel 05368252832

 47. emel
  30 Ocak 2011 - 19:40

  Nedim bey ilgilendiğiniz için tşk ederim ama,ben iyice araştırdım büyük bir yer ve yüklü bir sermaye gerekiyor iyi bir kazanç için cesaret edemedim doğrusu.şimdilik biraz bekliyim istedim.

 48. bilgehan
  31 Ocak 2011 - 10:11

  arkadaşlar mantar üretmek zahmetli bir iş ,zor olduğu için birçok girişimci belli bir süre sonra vaz geçiyor ama pazar o kadar genişki üretmekten ziyade alıp satmayı öneririm ama sürekli mantar bulmak zor ,mantarcılıkta aynı ve sürekli verim almak aynı olmadığından üretim tonajları farklılık arzediyor.

  bir çok insan mal varlığını kaybediyor lütfen dikkat .bu işi yapacakların 1,5-2 trilyon eski para ile yatırım yapması gerekiyor ki sürekli ve risksiz üretim yapsın ,aynı zaman da kompostunu da kendisinin yapması gerekir .

 49. Nida Şamlı
  03 Şubat 2011 - 16:02

  emekli bir kayınperderim var ona çeşitli iş dallarında araştırmalar
  yapıyorum onu fazla fiziksel olarak zorlamayacak, riski düşük ( ne yaparsa yapsın işden anlamıyor stadüsü olacak),
  fazla başlangıç sermayesi istemeyecek fakat işin geleceği görüldüğünde gerekli yatırımlar yaparak işin önü açılabilecek ,yatırdığın sermaye olarak miktarın geri dönüşümü kısa olacak…

  Tabi ki yukarıda yazılan kriterleri bulan olursa herkes iş kurabilir dersiniz ben en fazla yaklaşabileceğim iş dalını seçmek istiyorum.
  Öncelikle işe nasıl başlanıyor yetiştirmek için neler gerekiyor?
  Bir iki kişinin üretip pazarlayacağı şekilde ilk başlangıç sermayesi ve büyüklüğü üretim kapasitesi ne olmalıdır?
  Satış için hangi kanalları kullanmak gerekiyor toptancıları mevcutmudur?
  Maliyet fiyat oranı nedir ortalama ne kadar kar bırakabiliyor ?

  Tabi yukarda sorduklarımın bir çoğu işletmenin kendi becerisi ,kabiliyeti ve nasibi ile alakalıdır.Fakat genel anlamda belli bir ortalaması mevcuttur.ortalama cevap verebilirseniz sevinirim.

  İyi Çalışmalar dilerim

  Nida ŞAMLI (nidasamli@hotmail.com)

 50. farm mantar van
  03 Şubat 2011 - 21:06

  vanda mantar üretiyiz ilgilenen alıcılara mantar temin edebiliriz ürünlerimiz 300g paket ve dökme sekilde olup isteyen alıcılara numune gönderilebilir farmtarim@hotmail.com

 51. farm mantar van
  03 Şubat 2011 - 21:07

  vanda mantar üretiyiz ilgilenen alıcılara mantar temin edebiliriz ürünlerimiz 300g paket ve dökme sekilde olup isteyen alıcılara numune gönderilebilir farmtarim@hotmail.com 05362211333

 52. Refiye Erkel
  07 Şubat 2011 - 12:46

  Kültür mantarı yetiştiriciliği konusunda danışmanlık, misel (tohum) temini, egzotik mantar türlerinin hazır üretim kitleri (veya tücari üretim için de kitler halinde hazır kompost)ihtiyaçlarınız için erkel.net.tr adresine başvurabilirsiniz.

 53. maksel
  08 Şubat 2011 - 10:42

  mantar üreticiyim 1999dan beri şuan pazar zayıfladı önceleri iyiydi.ancak hastalıklar ve böcekleri yok etmek sıkıntı oluyor.

 54. Bilal
  08 Şubat 2011 - 14:39

  Herkese iyi günler öncelikle böyle bir sitenin olması mutluluk verici. Ben de Kültür Mantarı ve kompost üretim tesisi kurmak istiyorum. Son teknoloji bir sistem yapmak istiyorum. Tesisin yapımı için gerekli makinaları nereden temin edebilirim? Şimdiden teşekkürler…

 55. ekrem
  08 Şubat 2011 - 16:03

  Mantar yetiştiriciliği konusunda özellikle pastorizasyon odalarıyla ilgili bilgiye ihtiyacım var bu konuda bana ucretli veya bedava danışmanlık yapmak isteyen kişiler mail atsın

 56. Refiye Erkel
  11 Şubat 2011 - 14:03

  Kültür mantarı tesisi fizibilite çalışmaları, danışmanlık ve teknik bilgi için bilgi@erkel.net.tr başvurabilirsiniz

 57. osman arslan
  13 Şubat 2011 - 13:41

  merhaba istanbul ümraniye de oturuyorum bodrum katımda mantar yetiştirmek istiyorum bu konuda bilgi almak istiyorum lütfen yardımcı olun
  nereden nasıl bilgi alabirim
  05072500003

 58. Maşallah Battal
  13 Şubat 2011 - 14:44

  sektör güzel evimin altında yerimde var eğer uygunsa ticari amacla yapmak istiyorum 535 226 5443 numaram arayın görüşelim

  SAYGILARIMLA….

 59. ONUR ÖZEN
  14 Şubat 2011 - 18:17

  haftalık 200 kg-750 kg kadar mantar peşin parayla almak istiyorum kendim pazarcıyım eskişehir bursa bilecik çevrelerinden üreten akrkadaşlar varsa yada bu çevrelerde satış yapılan yer varsa ciddi olanlar bana mail atsınlar cep vermiyorum papiodaniel@gmail.com herkese kolay gelsin arkadaşlar.

  • ibrahim
   11 Ekim 2012 - 00:20

   onur bey kurban bayramından sonra hergün 150 kg ürün toplayacağız. arzu ederseniz izmirden hergün kargo masrafsız size paketleyip yollayabiliriz.

 60. mehmet Özalp
  17 Şubat 2011 - 01:55

  slm lar ben almanyadan mehmet bu is ilgimi cekti ama en ufak bir bilgim yok burada bu isi yapmak istiyorum benimle bu isi yapmak isten veya ilgi ve enteresesi olanlarla görüsmek isterim. mehmetalp@web.de Saygilarimla

 61. mehmet sezen
  18 Şubat 2011 - 21:40

  mantar yetiştiriciliği konusunda deneyimli bi mühendisim su an aktif üretim yapan bi şirkette üretim sorumlusu olarak çalışıyorum bu sektörde yatırım yapmak işteyen yatırımcılarla ortak olarak iş yapabiliriz özellikle iç anadolu bölgesini düşünüyorum ilgilenenler mail atabilirler…mehmetsezen_@hotmail.com

 62. Muhammed
  19 Şubat 2011 - 15:59

  bende kültür mantarı yetiştirmek istiyorum yerim müsait kastamonuda oturuyorum
  Bilgi ve yönlendirme bekliyorum… iyi günler…

 63. Besim
  21 Şubat 2011 - 20:00

  evimin bodrum katında bende kültür mantarı yetiştirmek istiyorum yerim müsait amasya merzifon’da oturuyorum
  Bilgi ve yönlendirme bekliyorum… iyi günler…. pazarlamada sıkıntı çekmeyiz
  cep: 0546 660 83 88

 64. AHMET AKMAN
  24 Şubat 2011 - 19:37

  aman aman sakın ha bu işe bulaşmayın. çok zahmetli ve zor bi iş.heleki ticari amaçlı düşünüp, evinin bodrumunda bu işi düşünenler kesinlikle ama kesinlikle bulaşmayın.çok büyük çaplı düşünenler ise buna kömeceğiniz parayla hiç rikssiz bir sürü iş yapabilirsiniz.

  şimdi nedenlerimi açıklayım
  1-evinin bodrumunda yapacaksan kompostu kendin yapamayacağına göre satın almak zorundasın.
  2-temiz bir kompost bulmazsan sineği böceği hastalığı ile baş edemezsin
  3-belli bir gün sıcaklık 23-26 derece olacak sonra 15-18 e düşürecen klima farz
  4-sulaması ayrı bi dert ayarını tutturamazsan hastalıkta oluyor verimde düşüyor çürüme oluyor.
  5-bir sürü ilacı var böcek ilacı hastalık ilacı sinek ilacı falan birinin ayarını kaçırsan vay haline bütün milleti zehirlersin allah korusun.
  6-örneğin 1ton kompost tan %20-30 arası verim alırsın kompostun kalitesine ve bakımınıza bağlı

  1ton kompost (benim bu işi yaptığım zaman 2010 yılındaki fiyatlar) 300tl buradan alacağınız mantar en fazla taş çatlasa en kralı olsa 300 kg mantarı 3 tl den satsan 300*3:900 tl kaç günde 3 ay da (kompostu getirdiğin gün başlar mantarın çıkması bittiği gün biter bu zaman zarfı 3 ay )tabi bu en kral fiyat yapabilene yani aylık 200 ila 300 tl arası 1ton dan alacağınız para.

  bir işim var bana ek gelir olur ben alayım 1ton kompostu atayım bodruma çıksın dursun çıktıkca toplar satarım diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.bu mantar doğadaki gibi kendi kendine çıkmaz ilgi ve alaka ister. birbuçuk ay çıkmaz çıkmaz bi çıkmaya başladımmı toplamaya yetişemezsin
  biz 1ton kompostan çıkan mantarı flaş zamanı 4 kişi 2 saatte anca toplayıp temizleyebiliyorsuk.sabah erkenden kalkıp işe yetişebilmek için mantarları toplamamız gerekiyordu eğer toplamazsan akşama kalırsa mantarın şapkası açar hem kilo basmaz hemde kalitesi düşer.topladıktan sonra satmaya ogün götürmezsen ertesi gün kararmaya ve büzülmeye başlar.

  bu işi büyük çaplı yapacaksan en az 100 tonla başlayacaksın ki para kazanasın ama ucuz işci bulman gerekecek en 5- ila 15 arası falan fişman

  bu işi yapmış birisi olarak benden size tavsiye hiç bir iş dışardan göründüğü gibi kolay değil iyi araştırın öğle başlayın hadi allaha emenat olun …

 65. mehmet çetin
  25 Şubat 2011 - 20:02

  ben kültür mantarı yetiştiriciliğine başlamak istiyorum ama fazla bilgim yok. benim uzunluk olarak 9.5-genişlik olarak 9 metreyükseklik olarak 3.5 metre beton arme bir yerim var bu yerde raflı sistemle düşünüldüğünde kaç ton üretim yapılır ve ne kadar kompast harcanır.2011′in fiyatlarıyla kompast ve örtü toprağı maliyeti nedir.ayrıca kaç kilogram mantar iyi ve kötü koşullarda üretilir.tel no:05373816588

 66. Ayhan
  28 Şubat 2011 - 16:42

  merhabalar ben de kültür mantarı işine girmek istiyorum, 80 m2 lik kapalı alnım var 2,5m de yüksekliği bu alanda her şey uygun olduğu takdirde ne kadar üretim yapabilirim.Ayrıca üretilen mantarları satın alabileceklerin bana msn: astacos@hotmail.com gsm :5416626258
  ulasmasını temenni ederim.

 67. selim
  03 Mart 2011 - 12:51

  ya ben mantar üreticiliği apmak istiyorum kafamda kendimce bi proje var 50 metrekarelik 10 tane oda yapamak istiyorum buranın ne kadar mantar miselli kompost alacağı ve bana maliyetinin ne olacağını 2. si sulama işlemleri hakkında ve ilaçlama daha sonra havalandırma yada soğutma işlemi için bilgi ve bana maliyetinin ne olcağı hakkında bilgi almak istiyorum yardımcı olursanız sevinirim kompost üreticileri özellikle korkuteli civarından firmalar yardımcı olursanız sevinirim

 68. Mehmet
  06 Mart 2011 - 23:17

  Slm’lar.
  Şanlıurfa ili Birecik ilçesinde Kültür mantarı üretimi ve paketlemesi yapıyoruz.Biz de Üretimimizi modern bir tesise dönüştürüp kapasitemizi arttırmayı hedefliyoruz. Üretim için sorularınız olursa seve seve cevaplarım.

  • mehmet
   22 Şubat 2012 - 15:13

   selam .. ben mardin nusaybinden mehmet .. kültür mantarı yetiştirmek istiyorum.. bana yardımcı olurmusunuz? neler yapmalıyım? kompost ve misel varmı sizde?

   0542 424 28 38

 69. mustafa
  10 Mart 2011 - 18:41

  bende bu sektörden kar ederiz diye yapmayı düşünüyordum

 70. MURAT KIROĞLU
  11 Mart 2011 - 11:07

  Öncelikle üretim yapıpda pazarlama sorunu olanlar beni ararlarsa memnun olurum istanbul bölgesine pazarlama problemım yok şayet malini pazarlamak isteyen üreticilerle görüşmek isterım bende üretim yapmak için çok araştirdim ama gördümki zor bir iş yerim olmasina rağmen pazarlama benim işim olduğu için ben pazarlama yapmak ürettiği mali satmakta problem çeken üreticiler ararlarsa memnun olurum Mail: kiroglumurat1661@hotmail.com

  • ibrahim
   11 Ekim 2012 - 00:22

   onur bey kurban bayramından sonra hergün 150 kg ürün toplayacağız. arzu ederseniz izmirden hergün kargo masrafsız size paketleyip yollayabiliriz. 05321609197

 71. engin
  20 Mart 2011 - 15:06

  mantar üretimi yapan arkdşlr satış fiyatınız hakkında bilgi verebilirmisiniz? yada kar oranı nedir? şimdiden tşkrlr..

 72. oguzhan aktay
  21 Mart 2011 - 19:47

  selam herkese ben bir lise ogrencisiyim ben kultur mantari yetistiricemde odev varmis ama ambalaj olarak degil bana yardimci olun mehmet abi urfadan yardim istiyorum babalarin_mekani@hotmail.com
  mail adresimden ulasabilirsinz

 73. sedat bıçak
  30 Mart 2011 - 04:24

  ürettiği mantarı pazarlama konusunda sıkıntı çeken arkadaşlar
  istanbul ve çevresinde ürününüzü pazarlayabilirim.
  arayın görüşelim

  0541 270 78 89

 74. emrah
  01 Nisan 2011 - 11:40

  bende 2 yıldır mantarcılıkla ilgileniyorum ancak bir türlü baslama fırsatım olmadı. artık yakından takıp edıyorum ve ilçe tarım ilçe ilede görüserek bu işle profesyonel olarak ilgilenmek istiyorum ilk etapda 150 m2lik bi dükkanda yapmayı düşünüyorum. hala bilgi konusunda cok donanımlı değilim bilgi sahibi olan büyüklerim tarafından bilgilendirilmek benim için bi avantaj olur yardımlarınız ve fikirleriniz benim için çok önemli yardımcı olursanız sevınırim şimdiden teşekkürler… 541 679 89 39 numaram

 75. SONGÜL
  03 Nisan 2011 - 02:15

  BU KONUDA BİLGİM VAR TEKRARLAMAk istiyorum

  • kamil
   27 Mart 2012 - 23:46

   songül hanım yardımcı olursanız sevinirim tşk

 76. ugur
  08 Nisan 2011 - 19:06

  mrb ben kılıs ılındeyım mantar uretıcılıgı uzun zamandır kafama yatıyor pazarlamayaı bu bolgeye rahatlıla yapabılırım yerım mevcut ama uretım ımkannlarım yok bana yardımdı oalbılecek arkdaslar bırecıklı mehmet bey pazarlamanıza yardımcı olabılırım ayrıca bu kompstu nereden temın edebılırım yardımcı olursanız sevınırım 543 938 33 77 ALAKANIZA TESEKKURLER

 77. ayten
  10 Nisan 2011 - 16:26

  evimin bodrumunda kültür mantarı yetiştirmek istiyorum nasıl yardım alabilirim

 78. yıldıray
  18 Nisan 2011 - 03:20

  Selam arkadaşlar
  Lüleburgazda 400 m2 kapalı toplamda 3 dönüm olmak üzere kendime ait yerim var burada mantar üretimi yapmak istiyorum 10 000 lira sermaye koymak istiyorum pazarlaması ve dağıtımını da kendi aracımla yapacağım
  Bilgisi ve tecrübesi olan arkadaşlardan ricam kısa bir şekilde beni bilgilendirebilirermi dehset75@hotmail.com a mail atarsanız çok memnun olurum iyi günler

 79. kerem
  04 Mayıs 2011 - 15:19

  slmlar herkese biz adanada bu işi yapmayı düşünüyoruz ciddi bir şekilde ve uygun bir yer arayışındayız şimdi banim kafama takılan ve beni düşündüren olay pazar konusu ürün hasat edildi ama satamazsan ne olacak burda baktıgım kadarıyla genelde pazarlama yapacak arkadaşlar istanbul nasıl bir yol nasıl bir çizgi izlemeliyim pazarlama konusında

 80. Furkan
  17 Mayıs 2011 - 22:09

  Bu araştırma ödevim için lazımda çok tşk =)

 81. Murat
  24 Mayıs 2011 - 23:07

  Arkadaşlar Ankara’da kültür mantarı pazarı var mı?

 82. samet
  03 Haziran 2011 - 22:00

  mantar yetiştırıcılıgı icın bugday sapı veya balya bulunur arayın 05378246021

 83. canan
  04 Haziran 2011 - 00:21

  selamlar
  kültür mantarı üretimi yapmak istiyorum evime ek gelir sağlamak amacım ancak riskli geliyor bana ne tavsiye edersiniz? hoşçakalın

 84. melih
  23 Haziran 2011 - 16:16

  selamlar
  bende evimin bodrumunda bu işe girmek istiyorumlakin olumsuz yazıları okuyunca biraz zevkimi kaçırdı bu işi yapan küçük ölçekli işletmeler ile irtibata geçmek istiyorum bilgi ve birikimini paylaşmak isteyenler melihavcar@hotmail.com dan bana ulaşsın lütfen

 85. burhan
  25 Haziran 2011 - 23:03

  izmir de istiridye mantarı yetiştirmek istiyorum. fakat pazarlama konusunda tereddütlerim var. konuştuğum üreticiler git pazarda sat tarzında yönlendirdi. bunu satabileceğim firmalar yok mu izmir de.en azından ürettiklerimi garantili olarak satıp satamayacağımı bilmek istiyorum. pazarlarda da istiridye mantarı satan görmedim. bu çevrede satılmıyor mu sadece istanbul antalya bölgelerinde mi piyasası var.

  songül hanım yardımcı olursanız sevinirim

  konuyla ilgili bilgisi olanlardan yardım istiyorum

  saygılarımla

  biyolojici25@hotmail.com
  0555 683 17 38

 86. mustafa
  27 Haziran 2011 - 13:22

  konyada kültür mantarı yetişticiliği yapmak istiyorum.bı raz arastırmadan sonra yetıstırmek ıcn yer bakıyorum depo ..yardımcı olurmusuunuz.sem-25@hotmail.com

 87. Fatma
  27 Haziran 2011 - 14:26

  Hüseyin bey ben evhanımıyım kendime gelir olsun diye kültür manyar işi yapmak istiyorum fakat bana bu iş nekadara mal olur ve nekadar gelirim olur bilgi verebilirmisiniz

 88. ilhan
  13 Temmuz 2011 - 23:08

  sakaryada evimin bahçesinde kültür mantarı üretimi yapmak istiyorum benim merak ettiğim atrafımıza herhangibir şekilde sağlık yönünden zararımız olurmu dönen olursa minnttar olaam tşkrler 05388913106

 89. Berna
  21 Temmuz 2011 - 09:27

  Merhaba.
  İzmir den yazıyorum. Bu işin ciddi anlamda üretimi için detaylı bilgi araştırıyorum. Küçük bir tesiste üretimi başlatıp öncelikle en büyük alım yapan Avrupa pazarına ihracatını planlıyorum. Fakat Üretim Tesisi ve ihracat için gerekli Kalite belgeleri ve ihracat prosedürü konusunda bilgi almak istiyorum. Yardımcı olursanız sevinirim. Ayrıca tesisimde 5-6 ton önceden anlaşmalı olarak Kültür Mantarı üretimi yapabilirim.
  Tel : 537 267 09 80.

  • hasan simsek
   02 Mayıs 2012 - 11:22

   mantar tesisi kurmak istiyorum bu isi cezayir’de musterimle birlikte yapmak istiyorum ilgilenenler bilgi verebilir anahtar teslim fiyati ve detayli bilgi gerekli ilgilenenler bu numaradan ulasabilir. 0212 320 42 16

 90. hfz ali
  27 Temmuz 2011 - 23:24

  kültür manatrı hakında arkadaşın uzunca yorumunu dinledim bende kültür manatrı yapmaktayım kück bir odada başaldım 50 m kare yerde 5 ton koydum 1500 tl ye 1,5 ton manatr aldım ilcemde pazarladım 4 tl den hadi diyelim 3 tl olsun öle abartığı gibi bir şey değil anlıcağınız yazın yapmak elbete cok zor sinek haşere her işin zorluğu varr elbete üretmek herzamn iyidir tüketici olmkdaha zor düşünen arkadaşlar yöneticiden mailimi alabilir

 91. selçuk
  08 Ağustos 2011 - 23:10

  mrb hfz ali bey,bu bahsettiğiniz 1.5 ton mantar aylık üretim midir ve 50 metrekare de maksimum 5 ton kompozitmi işlenir?

 92. isa
  09 Ağustos 2011 - 19:27

  günlük 500 kg üretim kapasiteli bir tesis kurmak isteyen küçük çaplı yatırımcılar var ise konya bolgesinden seydişehir de olur ben varım satış pazarlama da kesilikle sıkıntı yoktur yaklaşık 35 bin lira kadar cazip bi tutara 500 kg kapasiteli üretim tesisi kurulabilir ilğilenenler 05435567376

 93. mustafa selçuk
  11 Ağustos 2011 - 16:08

  isa bey bende konya merkezde ikamet etmekteyim ve mantar üretmek istiyorum mesajınızı tam anlayamadım siz ortakmı arıyorsunuz 35bin tl çok değilmi 500kg kapasiteli bir tesis için ayrıca ben kültür değilde istiridye mantarı üretmeyi düşünüyorum numaram 05546439885

 94. efe öz
  03 Eylül 2011 - 03:45

  slm KÜBRA hanim, ben efe Öz usakliyim. suan yurt disinda ikamet etmekteyim, 10 donumluk elektirigi suyu icinde arazim var. ben ve arkadasim önce kucuk kapasitede mantar fabrikasi yapmak istiyoruz ve mantar yetistiriciligini iyi bilen biriyle baslamak istiyoruz. nekadar bilgiye sahipsiniz mantar konusunda kompost da yapma bilginiz varmi bu isi basit degil baya bir modern mantar fabrikasi dusunuyoruz ortak yada beraber calisabiliriz ilgilenirseniz mail adresimi veriyorum bana burdan ulasabilirsiniz fecebook_efe@hotmail.com not.mailimi yazarken facebook diye degil feceboók diye yazmaya dikkat edin saygilar

 95. mubin özyakup
  19 Eylül 2011 - 17:40

  Arkadaşlar benim köyde 300 metre kare evin botrum kadında yerim mevcut burada kültür manter yetiştiriciliği yapmak istiyorum böyle bir kapasiteli yerden ne kadar mantar alabilirim ve pazarlama konusunda nasıl bir yol izlemeliyim bu iş konusunda bilgisi olan değerli arkadaşların bilgilerine ihtiyacım var lütven gercekten bigisi olan arkadaşlar bilgilendirsin

 96. gürkan
  22 Ekim 2011 - 12:32

  bende orhangazide kapalı bir yer inşa edip mantar yetiştiriciliği düşünüyorum.yakın bölgede bu işle uğraşan birileri varsa irtibata geçsin.akalingurkan@hotmail.com

 97. sami gor
  03 Kasım 2011 - 09:34

  bandırma izmir ana yola cepheli 4 adet binam var her biri 50 metre boyo 13 genisligi 4 metre yuksekligi gereginde imaritifası 650 ye yukseltilebilirbinaların her biri 650 metre karedir yekun 2600 metrekaredid bu binalara gelen mantar eksperleri cok uygun oldugunu soyled benim rahatsızlıgımdan dolayı yapma sansım olmadıgı ici 4 nu toptan veya ayrı ayrı kiraya verebilirim arsamız 6500 metrekare olup icinde 50 kava ozel trafosu 30 tonluk su deposu 2 lojmanı ve 2 adet telofon hattı bulunmaktadırve istersenız inune benzinlik te yapabilirsiniz depreme cok dayaNIKLI OLDUGU İCİN BU BİNALARI TAVUK CİFLİGİ YUMURTA CİFLİGİ BUYUK BAS CİFLİGİ buzhane bandırmaya 16 kilometre mesefede olarak liman balantılı depo magaza fabrika binası veya tekstil fabrikası da olur fiatı950 000 tl muracat sami gor cep 0 506 466 80 31 bandırma
  ADAPAZARINDA 50 bin donum tarım amaclı kulanmaya uygun duz ova satılık yrimiz var fitı metrekaresi birbucuk dolardı sg1953@windowslive.com

 98. bora aykut
  06 Kasım 2011 - 23:37

  herkese slm arkadaslar bende bu mantar seracılıgının pesındeyım saglıklı bı sera kurmak ıcın kolları sıvamaya hazırlanıyorum elımde 400 m kare 2,20 yukseklıgı olan kapalı 2 adet eskıden tavuk cıflıgı olarak kullanılan bı alanım var bu alanı saglıklı bır mantar cıftlıgıne cevırebılmem ıcın nekadar canlı yanı pesın paraya takrıbı olarak ıhtıyac var yardımcı olabılecek arkadaslara sımdıden tesekkurler.

 99. ismail
  23 Kasım 2011 - 00:17

  merhaba arkadaşlar ben Bursa’dan İsmail ben mantar yetiştiricileri için elzem olan özellikle istiridye mantarı için gerekli olan tam otomatik nemlendirme makinaları üretiyorum. Mantar yetiştirmek isteyen arkadaşlar bu makina sizi nemlendirme derdinize kesinlikle son verecektir üstelik tamamen otomatik ve dijital konrollü. Elektronik panosu sayesinde hem içerideki nem oranını net olarak görürsünüz hemde odanız ayarladığınız nemdede sabit kalacaktır.Aynı zamanda mantar üretim odaları için olmassa olmaz olan bir şeyde havalandırmadır buda şu anda genellikle zaman ayarlı olarak yapılmaktadır buda tam verimli değildir çünkü içerideki karbondioksit oranına bakmadan çalıştığı için odanızı gereksiz yere havalandırabilir buda fazladan enerji kaybı demektir yada eksik havalandırma yapar buda mantar verimini düşürür kendi imalatım olan kontrol panosu sayesinde odadaki karbondioksit oranını ölçerek gerekli olduğu zaman ve gereği kadar odanızı havalandırır buda size hem enerji tasarrufu sağlar hemde verim artışı sağlar. İlgilenen arkadaşlar bana ya ismailye@mynet.com adresinden yada 0532 4777345 nolu telefondan ulaşabilirle hayırlı günler hayırlı işler.

 100. Hakan Günaydın
  25 Kasım 2011 - 22:24

  Arkadaslar macera ya gerek yok mantar işinden vazgecin herkesin yapacagi iş degil. bodrum katlarında olacak iş degil.1990 senesinden bu yana mantarcilik yapiyorum. üretim her seyden zor. pazarlama en kolayi mantar kendi kendini pazarlar.üretim yapildigi kisa zamanda duyulur degerinde ve nakit satış yapmanız lazım. soguk havanız olması lazım. maddi gücünüz olması lazım işletmenize mantar almaya geldimi satıcı tok satıcı izlenimi vermelisiniz samimi olmamalisiniz. pzarı geniş tutmak satıcıların sizi araması sipariş vermesi lazım. mal ayaga düşerse degeri düşer heleki mantar satıcıları paraya doymaz hep fiyat kırmak isterler. mantarciligin sosyal hayatı olmaz. işçi sorunu cok. kaliteli kompost bulmak lazım..

  Mail adresim.. mantarci@windowslive.com bu işte dolandirici coktur dikkat etmelisiniz elinizdeki paraniz gitmesin

 101. bahadır doğanay
  29 Kasım 2011 - 00:14

  hakana katılıyorum benıde ıı tanır bursada gunluk 3 ton kapasıtelı yerım var kompost tesısım tamamen entegre ben 8 senedır ugrasıorum daha tesısden 1 cay parası kazanamadık zor işş mailiyetler yuksek cok rısklı ama getırısıde bı haylı yuksek..sadece sunu soylıım bılım dunyasının kurallarını cızemedıgı dunyada tek sektor.

  • hakan
   16 Ocak 2013 - 11:54

   8 senedir bir çay parası kazanamadın ama hala yapıyorsun bir de karlı iş diyerek tavsiye ediyorsun! çok ilginç!

 102. koray demir
  29 Kasım 2011 - 14:19

  bahadır abi bende bu işi yaptım 1 yıl kadar sistemi oturtana kadar bayagı zor ama dedigin kadar da degil sen 8 yılda bu işin ucunu görmeseydin gidip pastörize tüneliyle kompost tesisiyle ne işin vardı? bence o kadar da olumsuz yorum yapma ki insanların sevki kırılmasın saygılarımla

 103. koray demir
  29 Kasım 2011 - 14:19

  bahadır abi bende bu işi yaptım 1 yıl kadar sistemi oturtana kadar bayagı zor ama dedigin kadar da degil sen 8 yılda bu işin ucunu görmeseydin gidip pastörize tüneliyle kompost tesisiyle ne işin vardı? bence o kadar da olumsuz yorum yapma ki insanların sevki kırılmasın saygılarımla koraydemir@hotmail.com

 104. koray demir
  29 Kasım 2011 - 14:20

  bahadır abi bende bu işi yaptım 1 yıl kadar sistemi oturtana kadar bayagı zor ama dedigin kadar da degil sen 8 yılda bu işin ucunu görmeseydin gidip pastörize tüneliyle kompost tesisiyle ne işin vardı? bence o kadar da olumsuz yorum yapma ki insanların sevki kırılmasın saygılarımla …koraydemir@hotmail.com

 105. cem tuygun
  29 Kasım 2011 - 22:09

  sn songül hanım ben kırşehirde mantarcılık yapmak istiyorum yerimiz müsait parasal sıkntıda yok bizimle çalışırsanız sevinirim not kültür mantarı yetiştiriciliğinde sertifikası olan arkadaşlarada aynı teklifi yapıyorum saygılarımla lütfen arayın veya yazınız 05446477684 cem tuygun

 106. necati aktaş
  06 Aralık 2011 - 11:30

  Konya/Yalıhüyük te aylık 10 ton mantar hasadı yapılabilecek şekilde üretime başladık.Üretimi oniki aya yaydık.Her zaman mantarımız bulunur.Yatırım ve üretim yapmak isteyenlere yardımcı olabiliriz.MANTARCILARA HAYIRLI İŞLER,BOL KAZANÇLAR DİLERİM.

  • Ali ESER
   30 Mart 2012 - 02:35

   Necati bey ben konyada bu işi yapmak istiyorum bana yardımcı olursan evinirim. 05327743382

 107. necati aktaş
  06 Aralık 2011 - 11:32

  Konya/Yalıhüyük te aylık 10 ton mantar hasadı yapılabilecek şekilde üretime başladık.Üretimi oniki aya yaydık.Her zaman mantarımız bulunur.Yatırım ve üretim yapmak isteyenlere yardımcı olabiliriz.MANTARCILARA HAYIRLI İŞLER,BOL KAZANÇLAR DİLERİM. İletişim:0332 5716188

 108. kahraman
  11 Aralık 2011 - 23:14

  hazır kompost & misel bulunur 10kg torba 10 tl misel (tohum)1 kg 5tl ihtiyacı olanlar 05397327910 nolu telefondan ulaşabilir kargo alıcıya aittir teslimat 3 iş günüdür.

 109. mustafa BERBER
  14 Aralık 2011 - 16:33

  merhalar mantar işiyle ilgilenen arkadaşlarımın dikkatine
  elimde yaklaşık 10000 m3 mantar toprağı yanı torf bulunmaktadır
  mustfa Berber 05445673539
  24 saat arayablsnz

 110. osman arslan
  19 Aralık 2011 - 00:40

  arkadaşlar istanbuldaki mantar üretimi yapan kardeşlere sesleniyorum bana üretim konusunda yardımcı olun bu işi nerden nasıl öğrenebilirim acele bodrumumda bu işe başlamak istiyorum buişin kar durumu nedir lütfen iletişime geçin
  05072500003
  oslanak@mynet.com

 111. Adem
  24 Aralık 2011 - 21:51

  kültür mantarı üretimi yapmak istiyorum her türlü imkanım var bilgim yok pazar sorunu yok izmir/ödmişten arıyorum beni bilgilendirecek kişilerle konuşmak istiyorum.
  05442843172

 112. kahraman
  25 Aralık 2011 - 23:56

  kültür mantarı hobi kitleri bulunur kitler 10 kg agırlıgında hazır tohumu ekilmiş ücret 20 tl stok 50 adettir. kargo alıcıya aittir teslimat 3 iş günüdür. gsm 05397327910 kahramanbatuk@hotmail.com

 113. pazarcı
  01 Ocak 2012 - 18:05

  konyada mantar satış sorunu olanlar bana ulaşın mantar alıyorum 0506 651 87 98

 114. adıgüzel üçgül
  02 Ocak 2012 - 22:12

  merhaba kültür mantarı yetiştirmek istiyorum evimin bodrumunda bana yardımcı olurmusunuz saygılarımla

 115. erol kazma
  04 Ocak 2012 - 20:54

  korkuteli merkeze 3 km yakınlıkda 2 adet 15 tonluk (pres olursa 20 ton) kapasiteli topraktan 2 mt derinlikte depom var. 1 nolu depomum 2. ekimini 2 nolu depomun 1. ekimini yaptım ve 1 nolu depodan 5 ton mantar kestim (14.500 kg pres ekimden) ailem marmara bölgesinde yaşıyor ve ailevi nedenlerden dolayı satmayı düşünüyorum. bahsettiğim depolar yan yana olmakta ve üst katına aynı şekilde 2 dopa daha yapılabilr. 1 dönüm arazi içerisindedir. ilgilenecek arkadaşlara 0 505 300 1905

 116. sefa
  05 Ocak 2012 - 22:47

  Konya da istiridye mantarı üretiyorum.alıcı varsa 0506 651 87 98 bana ulasabilir

 117. ismail
  07 Ocak 2012 - 18:56

  arkadaşlar mantar üretimine başlayacağım şuan geniş çaplı araştırma yapıyorum çok riskli ve zahmetli iş olduğundan benim gibi yeni başlayacak olanlara tavsiyem öncelikle 2-3 torba kompost alın yetiştirmeye başlayın öncelikle mantarı bi tanıyalım neymiş nasılmış üretim başarısız olsa bile zararınız olmaz benim kullanılmayan 6m2 civarında banyo var ilk önce orada bir yetiştirecem büyük bir mantar firmasıyla görüştüm anlaşmaya göre uygun şartlarda mantar üretir isem firma kendisi mantarı satın alacak pazarlamayla uğraşma gereksimi veya elde kalma gibi korku olmayacak temkinli davaranın bakarsınız becere biliyorsunuz ozaman yatırım yapabilirsiniz

 118. kahraman
  08 Ocak 2012 - 20:31

  misel (tohum)1 kg 5tl ihtiyacı olanlar 05397327910 nolu telefondan ulaşabilir kargo alıcıya aittir teslimat 3 iş günüdür.

 119. umit
  08 Ocak 2012 - 21:03

  slm arkadaşlar bende bu işi sevdim 1 sefer denedim olmadı inçe uzun mantar çıktı ama şapka yok uzuyor ondan sonra soluyor hala da çıkıyor ama vz geçmiyeceğim bana yardım cı olursanız sevinir ist ümit email umit-polij@hotmail.com

 120. umit
  08 Ocak 2012 - 21:27

  ismail msn de görüşelim umit-polij@hotmail.com

 121. Ramazan
  10 Ocak 2012 - 14:34

  Antalya,da Kültür Mantarı yetiştiriciliği yapıyorum. Kültür mantarı pazarlama işine girmek istiyorum. Toptan kültür mantarı almayı düşünen ve bu işe ciddi olarak yaklaşan şehir dışındaki kişilerle görüşmek istiyorum. 0 554 828 85 94

 122. Necati
  12 Ocak 2012 - 17:06

  Ege ve Akdeniz Bölgelerinde geniş müşteri portföyüne sahibim. 5 yıldır Oteller ve Fast-Food firmaları ile ikili görüşmelerim oldukça iyi İzmir’de bir çok merdivenaltı tabiri ile üreticinin mantar pazarlamasında uygun pazarlama kar marjı anlaşılarak ürünlerini 1. ele ve toptan piyasaya satabilirim.. üretiminizin gücüne ve aynı kalite ürünün devamlılığı şartları ile ,1. el yani otel ve fast-food firmaları ile 1 yıllık kontrat ile üretim devamlılığınızı sağlarım.. Necati ÖZARIK 0531 675 50 02 İzmir / KARŞIYAKA

 123. EMRE
  21 Ocak 2012 - 21:39

  BURSADA İKAMET ETMEKTEYİM.MANTAR İŞİNE OLDUKÇA MERAKLIYIM.İNTERNETTEN ÖĞRENEBİLDİĞİM KADARIYLA TEORİK BİLGİYE SAHİBİM.ORTAKLIK YAPABİLECEK VEYA BANA PRATİK BİLGİ VEREBİLECEK ARKADAŞLARA İHTİYACIM VAR 0534 284 53 31

 124. sezai
  21 Ocak 2012 - 22:51

  21 ocakta 2012′de mesaj yazan Emre arkadaşa. Ben 9.5 yıl ortadoğu ve balkanların en büyük tesisinde mantar fabrikasının işletme ve labaratuar müdürlüğünü yapmış bulunmaktayım. TSY danışmanlık büromu yakında açacağım. Mantar hakkında bilgi almak istiyosan;
  e-mailm: tsezai_yagmur@hotmail.com

 125. havvas……….
  22 Ocak 2012 - 13:02

  selam arkadaslar yukarda yazılanların hepsını okudum.calısan bırıyım ama ek olarak oyalanacak bıseyler yapmak ıstıyorum.mantarcılık yatkın geldı.bu ara MERSIN de oturuyorum evet cogunun dedıgı gıbı evın bodrum katında yapmak ıstıyorum. ama bununla ılgılı hıc bı fıkrım yok hatta mantar yemem.bu konuda bana yardımcı olacak kımse varmı acaba ne yapmam gerekıyor nerden baslamam gerekıyor tesekkurler.

 126. 25 Ocak 2012 - 21:59

  Ben istanbuldan nevzat günlük 100 & 150 kilo mantar alıcam bi bilgisi olan varsa ararsa sevinirim.
  05399717059

 127. istiridye mantarı
  25 Ocak 2012 - 22:54

  Kültür mantarı birçok hastalık ve zararlıları içinde barındırabiliyor. İstiridye mantarı üretimi çok daha akılcı ticari olarak.

 128. kahraman
  26 Ocak 2012 - 21:14

  kültür mantarı hobi kitleri bulunur kitler 10 kg agırlıgında hazır tohumu ekilmiş ücret 20 tl kargo alıcıya aittir teslimat 3 iş günüdür. gsm 05397327910 kahramanbatuk@hotmail.com

  Kaynak: Kültür mantarı yetiştiriciliği ve pazarlaması

 129. koray
  29 Ocak 2012 - 18:19

  Ukraynada mantar uretimi yapmak isteyenlerle tanismak isterim,uretim icin burada cok fazla sayida yer altinda yer ustunde kapali alan mevcut,dogal gaz ve elektrikle isitma mumkun,ukraynada mantar oldukca fazla tuketilen bir besin,ben ukraynada sabit olarak bulunmaktayim,ilgilenen arkadaslrin e-mailini beklerim.
  koprulu3@hotmail.com

 130. Metin Bucaklı
  01 Şubat 2012 - 10:00

  Ben antalya korkutelinde 120 m2 yerde yapıyorum bu işi.yeni başlayacaklara hiç tavsiye etmem mantar işini öncenden beri yapanlar balini kaymağını yedi.ama şimdilerde mantar işi hem fiyat ucuz hemde şu saatten sonra mantarciligin sonu geliyor yapacağınız yatırımları bence boşuna bu ise gömmeyin.önce sadece bu bölgede olan korkutelinde yapılan bu meslek şimdilerde her yerde yapılmaya çalışılıyor.buda önü acik olmayan pazarlarda mantarin günden güne priminin azalması ucuzlaması demek.benden söylensı.artı ben bu ise başlayalı altı sene oldu önceden başlamış olmasak bu ise şimdi elimi bile sürmem…karar sizin

 131. ratnam
  01 Şubat 2012 - 16:26

  SELAM

  ÖNCELİKLE AMATÖR ÜRETİCİ OLAN VE ÜRETİCİ OLMAYI DÜŞÜNENLER İÇİN KÖTÜ BİR HABERİM VAR! KOMPSOT (KÜLTÜR MANTARI HAMMADDESİ) YAPMAYAN
  BU İŞTEN Bİ KERAMET BEKLEMESİN BENİM GÖRÜŞÜM KENDİLERİNİ AVUTURLAR..
  BEN YILLARDIR KOMPOSTUMU KENDİM YAPIP HER HAFTA 30 TON CİVARI EKİM YAPIYORUM YAKLAŞIK AYLIK 30 TONDA MANTAR ÜRETİMİ YAPIYORUM…
  MANTAR FİYATIMDA 3.5 LİRANIN ALTINA DÜŞMÜYOR . HAMMADDE MALİYETLERİM KALİTEDEN DOLAYI YÜKSEK ÜRETİM AŞAMASI AYNI ŞEKİLDE
  GÜZEL SICAK PARA DÖNÜYOR AMA KAR HARCANAN ÇABALARININ ALTINDA
  BU ŞEKİLDE BEN MANTARCILIKTAN MEMNUN DEĞİLİM 7/24 RİSK ALTINDASINIZ YÜKSEK STRES İÇEREN BİR SEKTÖR HERZAMAN PİYASAYI TAKİP ETMENİZ GEREKİYOR İŞÇİNİZİ MAKİNALARI İŞÇİNİZİN BAŞINDAKİ SORUMLULARI ÇEVREYİ HAVAYI BİSÜRÜ SAYILACAK ŞEYLERİ
  AVRUPA YÜKSEK İŞÇİLİK MALİYETLERİNDEN DOLAYI YÜZDE 80 LİK OTOMATİK ÜRETİM YAPMAKTA AMA AVRUPADA DEVLET ŞİRKETLERİNE DEĞER VERİYOR SİZ TÜRKİYEDE MANTAR ÜRETİMİ YAPMAK İÇİN OTOMASYON BİR İŞLETME KURMAYA KALKARSANIZ BENİM KAPASİTEMDEKİ BİR İŞLETME İÇİN HARCANACAK PARAYI 10-15 SENE KAZANAMASSINIZ…
  ÇOĞU İŞLETME PARA KAZANMADIĞI İÇİN SİGORTASIZ İŞÇİ-KDV SİZ SATIŞ-
  KAÇAK ELEKTRİK-RUHSATSIZ İŞLETME GİBİ BUNA BENZER
  İŞİNİ ÇEVİRİYOR KAZANDIĞI PARADA ASLINDA SORARSANIZ BU BAHSETTİKLERİMDEN KALANLAR VE BİRAZ ÜSTÜDÜR .
  BEN BU İŞİ AMATÖR YAPACAM DİYE BİRŞEY DİYEMESSİNİZ ÜRÜN SATARKEN KDV KESMELİSİNİZ AİLEMLE MANTAR ÜRETİYORUM DİYEMESSİNİZ SİGORTASI OLMASI MUTLAKA ŞART ELEKTRİK KAÇAK KULLANAMASSINIZ HAMMADDE YAPAMASSINIZ ÇEVRENİZİ TEMİZ TUTAMASSINIZ SİNEKLER BÖCEKELR SARAR ÇEVREYİ ŞİKAYET EDİLİRSENİZ 40-50 BİN TL CEZA MAHKUM OLURSUNUZ SİNEK BÖCEK OLMASIN DİYE AŞIRI İLAÇLAMA YAPARSANIZ İNSANLARI YA SAKAT BIRAKIRSINIZ YADA ÖLDÜRÜRSÜNÜZ…
  MESELA YAZIN ELEKTRİK ÇOK GELİR SADECE KIŞIN ÜRETİM YAPARIM DERSENİZ BELİRLİ BİR PİYASANIZ ASLA OLMAZ OLSADA MALİYETİNE YAKIN SATARSINIZ KAZANDIĞINIZ PARA ASGARİ ÜCRETİ GEÇMEZ BİRDE SİGORTANIZ OLMAZ …
  BENİM PARAM VAR BEN BU İŞE GİREYİM DERSENİZ YİNE YETERSİZ OLUR
  Bİ SÜRÜ FİRMA TANIYORUM 20-30 MİLYON EURO YA TESİS KURUP İFLAS EDEN ŞİMDİ BAHÇELERİNDE KOYUNLAR OTLUYOR …
  BAZI HABERLER OKUYORUZ İŞTE FELANCI İLİN KAYMAKAMI İŞ SAHİBİ YAPTI 15 BİN TL YATIRIM YAPTIĞI AİLE MANTAR HASADINA BAŞLADI AYLIK 5 BİNLİRA KAR ELDE EDECEK FELAN MİLLETE RESMEN KÖLELİK YAPTIRIYOLAR 3-5 AY SONRA DEVLETİN VERDİ PARANIN 4-5 KAT FAZLASI BORÇLANMIŞ OLUYOLAR KOLU KOMŞUNUN BİLEZİĞİNİ ÇEYREK ALTININAKADAR KARA KARA DÜŞÜNÜYOLAR NASIL ÖDERİZ DİYE BUNLAR BENİM GÖZLEMLERİM İSTER İNANIN İSTER İNANMAYIN MANTARCILIĞIN TÜRKİYE HENÜZ OLUŞMUŞ BİR ALT YAPISI YOK OLUŞTUĞUNDA İSE ZATEN AMATÖRLERE YER YOK AYNI TAVUK SEKTÖRÜ GİBİ OLUCAK UFAKLAR KAYBOLACAK BÜYÜKLER SEFASINI SÜRECEK BEN HAMMADEMİ KENDİM YAPMAZ İKEN EN BÜYÜK FİRMALARDAN ALDIĞIM KOMPOSTLARDAN BİNLERCE CÖPE ATTIM 1 TON KOMPOSTAN 300 KİLO GARANTİ DERLER Bİ ARKADAŞIN YAZISI VAR BENDEN ÖNCE DOĞRU SÖLEMİŞ 3-4 AY TOPLAMAYA ÇALIŞIRSAN 300 KİLO SİNEKLİ KURTLU MANTAR TOPLARSIN STANDARTI EN GÜZEL FİRMANIN 225 KİLO KALİTELİ MANTARDIR MAYIS AYLARINDA BU 250 KİLO OLABİLİR BEN KENDİ HAMMADDEMLE 250 KİLO ORTALAMA ÇALIŞIYORUM
  KİMSEDE SİZE BÖYLE BİR KOMPOSTU UYGUN PARALARA SATMAZ BİZİM ANTALYA KORKUT ELİ YÖRESİ MERDİVEN ALTI ÜRETİCİLERİ RESMEN KÖLE OLMUŞLAR PAZARLAMACILAR MANTAR KAÇLİRA DERSE O PARANIN DIŞINA ÇIKAMIYORLAR HAMMADDE VERİYOLAR MANTARI ALIYOLAR ÖRNEK VERİYORUM
  MANTARI 2.75 KURUŞDAN ALIYOLAR KOMPOSTU 375 LİRADAN SATIYOLAR
  MANTAR PİYASADA GENEL OLARAK KAÇLİRA EDERSE KOMPOST DA MANTARA ORANTILI OOLMALIDIR MESEAALA MANTAR 2.75 KURUŞSA KOMPSOT 275 LİRA OLMASI LAZIM Kİ ÜRETİCİLER CEBLERİNE 3-5 KURUŞ PARA KOYSUN
  AF EDERSİNİZ AMA SAĞILAN İNEK GİBİ İNSANLARI SAĞIP CEPLERİNİ DOLDURUYOLAR DÜŞÜNÜN ŞİMDİ SİZ NEKADARÇOK MANTAR ÜRETİRSENİZ PAZARLAMACILARDA KİLO BAŞINA PARA KAZANDIKLARI İÇİN DAHA FAZLA KAZANACAKLARDIR VE ÜRETİCİ BU AY HANGİ AÇIĞINI KAPATACAM DİYE KARA KARA DÜŞÜNECEK BU İŞE BAŞLAMAK İSTEYENLER EN YAKIN MANTAR ÜRETİCİSİNİN YANINA GİDİP BİR GÖRÜŞMELİ KOMPSOT FİRMASIYLA DEĞİL
  KÜÇÜK ÜRETİCİ İLE OZAMAN DAHA KESİN BİLGİ ELDE EDEBİLİRSİNİZ
  GÖZÜNÜZÜ KARARTIP BÖYLE BİR YOLA ASLA GİRMEYİN BENİM YAZDIKLARIM AKLINIZA GELDİKÇE KAFANIZI VURCAK YER ARARSINIZ :)
  AYRICA BU YAZDIKLARIMI OKURLARSA ŞAYET KOMPSOT FİRMALARI ELEŞTİRECEKLERDİR BENİM YAZDIKLARIMA AKSİ CEVAP YAZANLARA FAZLA İNANMAYIN GİDİN BİR ÜRETİCİYLE BİR ÇAY İÇİN KARAR SİZİN …

  • mehmet
   22 Şubat 2012 - 15:36

   selam..

   sizinle mantar konusunda biraz bilgi alış verişi yapmak istiyorum rica etsem yardımcı olabilirmisiniz ?

   0542 424 28 38

   leon.egitici@gmail.com

  • muharrem
   09 Haziran 2012 - 14:31

   acaba telefonla görüşebilirmiyiz eşim abim bu işe girmek istiyorduk yazdıklarınızı okuduktan sonra terdeddütlerim çoğaldı.beni düşündüren pazar payı daha çok yardımcı olursanız seviniriz teşekkürler

 132. Rkaya
  02 Şubat 2012 - 14:11

  Selam Arkadaşlar. Ratnam – Ben mantar yetişirmeyi düşünüyordum siz beni endişeye ittiniz. Yazınızı okudum aslında söyledikleriniz doğruluk payı var. ben bu işi bursada yapıcam. şimdi yer bulup içini raflarını , havalandırmasını vs hepsini yapmaya çalışıcam. Bana bir öneriniz varmı. Nasıl bir yer gerekli. gibi. Aslında bu işi yapmış bi abim var o nun yardımıyla ve bilgisiyle bu işe giriyorum. Tüm arkadaşlardan öneri bekliyorum.

 133. YASİN DEMİR
  02 Şubat 2012 - 15:29

  RATNAM SENİN YORUMUNA KESİNLİKLE KATILIYORUM BEN DE KOMPOST YÜZÜNDEN ZARAR EDENLERİN ARASINDAYIM KESİNLİKLE KALİTELİ KOMPOST YAPAN Bİ FİRMADAN TEMİN EDİLMELİ EGER KENDİN ÜRETEMİYORSAN BENİ ANTLAYADA ÇOK İYİ BİLİNEN Bİ FİRMA DOLANDIRDI TAM 20BİN ZARAR ETTİM VE ADAM ACIK ACIK GİT NE HALİN VARSA GÖR DEDİ O YÜZDEN ÖNERİM İYİ BİR ARASTIRMA YAPILMALI KOMPOST KONUSUNDA BİRDE İKİNCİ Bİ KONU DA SU KESİNLİKLE DOGRU HESAPLANMIS Bİ PAZAR OLMADAN ÜRETİME GİRMEYİN YOKSA ÜRETTİGİN MANTARI GÖZ GÖRE GÖRE CÖPE ATIYORSUN KISACA İNSAN ÖGRENİO AMA ÇOK TA ZARAR EDİYO BEN BIRAKTIM BU İŞİ YAPACAK OLANALARA HAYIRLI OLUR İNSALLAH AMA SUNU UNUTMAMAK GEREKİYOR MANTAR Bİ HOBİ DEĞİL RİSKİN TA KENDİSİYMİS…

 134. yamayama
  03 Şubat 2012 - 22:50

  Arkadaşlar ben samsundan olcay bende mantar yetiştirme konusunda kararlıydım ama bu yorumları okuduktan sonra pek bu işe bulaşmayı düşünmuyorum oldukca sıkıntılıymış buiş yorumları okurken bunalıma girdim. Bu ne sıkıntılıymış devlet destegi yok bişeyok param zateen yok bide bu işten batarsak duman olurum birde ortagım muhittin vardı ama artık bu yorumlardan sonra oda yok bilgileriniz için teşekürler

 135. ratnam
  04 Şubat 2012 - 15:09

  SELAMLAR

  ÖNCELİKLE YASİN DEMİR ARKADAŞIMIZA BÜYÜK GEÇMİŞLER OLSUN ETTİĞİ ZARARLARDAN ÖTÜRÜ … ÖTE YANDANDA BIRAKTIM KURTULDUM DİYOR HEM SEVİNDİRİCİ HEMDE ÜZÜCÜ HABER SAYILIR… MESLEĞİ+İNCELİKLERİNİ+AKIŞINI ÖĞRENMİŞKEN BIRAKMAK OLMAMIŞ…
  AMA TABİ BU İŞ SERMAYESİ YÜKSEK OLDUĞU İÇİN YENİDEN BAŞLAMA ŞANSI DA OLMAYA BİLİR… BEN ŞAHSIMA DEFALARCA BIRAKIP BAŞKA İŞLER YAPAYIM DEDİM AMA YATIRIMLARIMI GERİ ALAMADIĞIM İÇİN Bİ TÜRLÜ BIRAKAMADIM TABİ ZAMANLA KOMPOST YAPTIK İŞİMİZİ PİYASAMIZI
  TAM ANLAMIYLA OLUŞTURDUK ŞİMDİ YUVARLANIP GİDİYORUZ AMA YAKIN ZAMANLARDA TAVUKÇULUĞUN BAŞINA GELEN HADİSELER MANTARCILIĞINDA BAŞINA GELİR ENDİŞESİ İLE PEKTE HUZURLU DEĞİLİZ YANİ MESLEĞİMİ SEVEREK YAPIYORUM AMA GELECEK ÜMİTLİ DEĞİLGİBİ …

  Rkaya ÖNERİ İSTEMİŞSİN BEN DANIŞMANLIK YAPAMAM AMA SANA TAVSİYEM

  BU İŞİ YAPMIŞ OLAN BİR ABİMLE YAPACAM DEMİŞSİN ÖNCELİKLE BU İŞİ YAPMIŞ OLAN VATANDAŞ BU İŞTE NEDEN BAŞARILI OLAMAMIŞ BEN İLK BUNU DÜŞÜNÜRÜM BAŞARILI OLSAYDI ZATEN KENDİ İŞİNİ YAPIYOR OLURDU?
  HE ŞAHSI BEN TANIMIYORUM BUNU YORUMLAMAK SANA DÜŞER … BENİM ÖRNEKLERİMDE BÜYÜK FİRMALARIN Z.MÜHENDİSLERİNİ İKİ KATI MAAAŞLA
  YENİ BAŞLAYANLAR YANLARINA ALARAK ÇALIŞTIRMIŞTIR AMA SONUÇ HEP HÜSRANDI HİÇ BAŞARISI OLMADIĞI HALDE MANTARLAR VİRÜS KAPAR DİYEREK KAYMAKAMI ODALARA SOKMAYAN Z.MÜHENDİSLERİ BUNLAR BU SEKTÖRLERDE BİSÜRÜ ÖRNEKLERİ VAR YANİ SEN BU İŞİ BİLEN BİRİNLE BAŞLARSIN ADAMIN YÜZLERCE BAHANESİ OLUR İŞ KÖTÜ GİDİNCE KOMPOST BOZUK DER KOMPSOT İYİDİR KANITLANIR MİSELLER YAŞLI DER KENDİ HİÇBİZAMAN SUÇLU OLMAZ BUNLARI İYİ DÜŞÜN…
  ÖNCE KENDİNE GÜVEN TABİ BİLGİLİ OLMALISIN HAZIR OLMADAN BU İŞE BAŞLAMA….AMA DERSENKİ BENİM ÇOK PARAM VAR BEN BU İŞİ YAPMAK İSTİYORUM TAM ANLAMIYLA KESİN SONUÇ VERİCEK SANA 3 AY EŞLİK EDİCEK HEM KOMPSOT U HEM MANTAR ÜRETİMİNİ ÖĞRETECEK BİRİLERİNİ BULABİLİRİZ…

 136. YASİN DEMİR
  07 Şubat 2012 - 10:12

  İYİ NİYETİN İCİN TESEKKÜR EDERİM RATNAM DEDİGİN GİBİ BIRAKMASAK İYİ OLURDU BELKİ AMA HAYIRLI DEĞİLMİŞ DEMEK…TABİ ÇOK SEY ÖGRENDİM 1 YIL YAPTIM NERDEYSE BU İŞİ VE ÇOK SEY KAZANDIRDI DENEYİM OLARAK VE GALİBA ALISKANLIK MI YAPTI NE HALA FORUMLARDA MANTARLA İLGİLİ NERDEYSE HERSEYİ TAKİP EDİYORUM ÇOK KEYİFLİ BİR İŞ EMEGİNİN KARSILIGINI GÖRDÜGÜNDE İNSANI ÇOK HUZURLU YAPIYOR AMA OLMADI İŞTE BU İŞTE RİSKE ATILACAK Bİ SERMAYE SART Kİ SIRADISI DURUMLARA KARSI SENİN ÇIKIS NOKTAN OLSUN YOKSA Bİ ÜRETİMDE ZARAR ETTİGİNDE TOPARLAMAN ÇOK ZOR ALIRKEN HERSEYİ PESİN ALIYORSUN ŞÜNKÜ KOMPOST,KAMYON NAKLİYESİ,İŞ YERİ KİRASI,İLAÇLAR,PERSONELLER, HEPSİ PARAYA ÇIKIYOR İŞTE…AMA SUNUN FARKINDAYIM BU İŞ BANA BİRSÜRÜ MANTAR YETİŞTİRİCİ DOST EDİNMEMİ SAGLADI RABBİM YARDIMLARI OLSUN HEPSİNİN SELAMETLE…

 137. BURSA MANTARCILIK
  15 Şubat 2012 - 22:34

  İSTİRİDYE MANTARI ÜRETMEK İSTEYEN ARKADAŞLAR BURSDA KURULU OLN TESİSİMİZDE PARA İADE GARANTİLİ KOMPOST ÜRETMEKTEYİZ AYRICA KARDEŞ FİRMAMIZLADA TAM OTOMATİK ANAHTAR TESLİM MANTAR ÜRETİM TESİSİ KURMAKTAYIZ MANTAR ÜRETİMİ YAPMAK İSTEYEN ARKADASLAR ŞİRKETİMİZİN ÜRETTİĞİ KOMPOSTU GÖRMENİZİ VE REFERANSLARIMIZLA KONUSMANIZI TAVSİYE EDİYORUZ
  ÖZTÜMSAN LTD. ŞTİ BURSA MANTARCILIK
  TEL 05333803137 02243717372 BURSA

 138. kahraman
  16 Şubat 2012 - 22:08

  Hobi Kiti
  HOBİ KİTİ DETAYLARIMIZ
  Kompostlarımız mantar miselleri ( tohumları ) ekilmiş her şeyiyle hazır halde gönderilmektedir.
  Poşetlerimiz 10 – 12 kg’ dır. Mantarların çıkacağı delikler de poşet üzerinde hazırdır.
  Poşet ölçüleri : 32 x 30 x 45 cm
  Ağırlık : 10 – 12 kg
  Fiyat
  1 adet 20 tl
  2 adet 35tl
  3 adet 50 tl
  4 adet 70 tl

  Gönderim
  Kargo ile ( alıcı öder ) Türkiye geneli ppt kargo ile gönderim ücretleri şehirlere göre değişmekle birlikte ortalama 7 tl ile 11.90 tl arasında değişmektedir.

  Verim
  Kompost kilosuna göre kilogram başına : % 25 – 35 arasında.

  • seyhan.topuz
   24 Mart 2012 - 07:35

   ben ankarada oturuyorum 2 adet gönderrirmisin

  • CAFER
   08 Nisan 2012 - 23:57

   KAHRAMAN BEY SIZE NASIL ULASA BILIRIM BEN ALIP DENEMEK ISTIYORUM..

 139. Hüseyin Katipoğlu
  17 Şubat 2012 - 13:40

  Merhaba,şu anda gökovada kurulu firmamız denizliden aldığımız kötü kompost yüzünden zarar ediyor,Onlarda aynı şeyleri söylüyodu,siz nasıl ve neyi garanti edeceksiniz,Bizi bilgilendirin lütfen.
  Paramız kalmadı ve bittik garantili kompost veriyosanız sözleşme ile verin parasını ürün çıkınca alın.
  Kocaman tesis çok yazık.
  Hayırlı işler olsun@BURSA MANTARCILIK

 140. LEVENT
  21 Şubat 2012 - 00:10

  ESKİŞEHİRDE BU MANTAR İŞİNİ YAPAN VARMI ÜRETİM YANİ EGER BU KONUDA BENİ BİLGİLENDİRİRSENİZ SEVİNİRİM. MANTAR ÜRETMEYİ DÜŞÜNÜYORUM…

 141. Mehmet Pehlivan
  22 Şubat 2012 - 13:05

  Selamun Aleykum Kardeşlerim Ben Mantar Ticareti Yapmak İstiyorum Üretici veya fabrika tarafından buraya kargo ile gönderilsin isterim konya akşehirliyim eğer pazarlama yapmak isteyen varsa arayın konuşalım.güvenilir bir insanım.vesselam Allaha emanet olsun saygılarımla (0537 825 00 81)

  • metin
   29 Şubat 2012 - 12:12

   mehmet kardeş bende pazarlamısnı yapıyorum irtibata geçersen göürşürüz ne kadar istersen temin edebilirim kendi üretimimiz dir 05373904630

 142. kadir
  26 Şubat 2012 - 19:07

  ahmet akman ile rakman arkadaşlar bu ıse gırmıssınız emınım bu ısten parayıda goturuorsunuz ama aman bu ıs bole sınegı var bocegı war aman soyle yapmayın aman uzak durun sen nıe gırdın o zaman kardesım bırak ısı sat devret kaymagını yemesen bu kadar kısıyı caydırmaya calısmazsın

 143. metin
  29 Şubat 2012 - 12:15

  selam arkadaşlar herkese hayırlı işler bol kazançlar ankara konya civarında mantar almak ieteyen arkadaşlar arsın irtibata geçelim anlaşılırsa mantar temini yapabilirim 05373904630

 144. kahraman
  29 Şubat 2012 - 14:28

  MANTAR TOHUMU ŞATIŞI TOPTAN 18 KG PAKETLERDE FİYATI 90 TL KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR TESLİMAT 3 İŞ GÜNÜDÜR 05397327910

  • mustafa ay
   05 Mart 2012 - 17:07

   selam paket kesası imalatı yapıyorum ilgilerinize uygun fiyattadır

 145. talip
  03 Mart 2012 - 20:49

  selam arkadaslar istanbulda kultur mantarı kursu arıyorum bir turlu bulamadım ben bu isi yurt dısında yapacagım hersey hazır bilgi yok kurs hakkında bilgi veren olursa sevinirim saygılar.

  • mustafa ay
   05 Mart 2012 - 17:04

   selam arkadaşım ben paketleme kasesi imalatı yapıyorum uygun fiyattadır geregini bilgilerinize

 146. talip
  04 Mart 2012 - 14:54

  iyi gunler ben sizin kursunuza yazılmak istedim ertelendi istanbul avcılarda suanda kultur mantarı kursu mevcutsa istanbul icinde kayıt olmak istiyorum yardımcı olursanız sevinirim saygılar.

  • hasemamo
   23 Mart 2012 - 19:40

   antalya da istiridye mantarı üretimi yapmak istiyorum nasıl bilgi alabilirim

 147. 05 Mart 2012 - 02:46

  İhracat odaklı tibbi mantar üretmek isteyenler buraya http://www.patronturk.com/kar-marji-yuksek-siradisi-yeni-is-fikirleri#mantar

  • mustafa ay
   05 Mart 2012 - 17:05

   selam arkadaşım ben böbrek küveti imalatı yapıyorum geregini bilgilerinize

 148. Hakan Günaydın
  06 Mart 2012 - 13:33

  ratman hangi şehirdesin. marka yazarmisin isim soyad yaz lütfen gazel okumayalim, mantarcilik yapmak veya başlamak isteyenler en yakin mantar ciftligine gitsin ben bu işi yapmayi düsünüyorum 1 hafta tesise gitsem ,gelsem der her seyi görün.. ondan sonra ben mantarcilik yapacam demelisiniz..

 149. Murat
  07 Mart 2012 - 13:48

  İstanbul anadolu yakasında mantar üretimiyle uğraşan veya uğraşmak isteyenler varsa irtibata geçelim. Benim bu konuda fikrim ve tecrübem yok olanlar yazarsa sevinirim.Mail adresim mursev2@hotmail.com

 150. orhan kesenoglu
  09 Mart 2012 - 23:27

  istanbul avrupa yakasında 2 kat bodrum 200 mt yerim var mantar üretmek istiyorum bilgi edinmek istiyorum ORHAN tel 0 535 328 50 23

 151. Akin Ozturk
  10 Mart 2012 - 05:07

  Turkiyede Kultur Mantarciligi:

  Diger tum dunya ulkerinde kultur mantarciligi plastik sektoru,demir-celik sektoru ve benzeri sektor gruplari gibi buyumeye devam etmekteyken Turkiyede cogu kucuk isletmelerin merdiven alti uretimi anlayisi ile cogu zaman hijyenden ve kaliteden uzakta uretim yaptiklari ve bu mantarcilik sektorunun de halk tarafindan bilinmemesi nedeniyle cogu zaman istenilen duzeye getirilemedi.Yurt disinda bulunmam munasebetiyle Avrupadaki uretim bicimlerini ve halkin bu urune olan taleplerini gordukce cogu zaman Turkiye de de birseylerin eksik oldugu kanisina variyorum.Cogu zaman internetten olsun ureticilerden bizzat gorusmelerimden olsun mantarla ugrasanlarin tek soyledigi sozler Turkiyede mantar tuketiminin diger ulkelerden az olmasi ve devletin yeterli destegi vermemesi.Birazda cuvaldizi kendimize batirirsak ne zaman buyuk ureticiler halka mantari tam anlamiyla tanittilar? Mantar cogu zaman Turkiyede luks kesimin yedigi bir gida olarak biliniyordu,simdilerde her ne kadar orta gelirli insanlarinda yedigi bir gida olmasina ragmen ayda en fazla 2-3 defa sofraya koyulan bir urun oldu.Bunun nedeni ise tam olarak Turkiyenin yanlis bildikleri ve belkide tam olarak bilgi sahibi olamadiklari bir urun oldu.Kucuk ureticilere sozum yok onlar zaten ayakta kalmaya calisiyorlar birde tanitim icin butce ayirsalar hepten yok olurlar.Avrupa ulkerine soyle bir baktigimizda su anda en cok uretimi olan Polonya neredeyse hem cografi konumu sebebiyle hemde Avrupanin diger ulkerinden uretime girdi bazindan dusuk olmasi sebebiyle her gecen gun uretim konusunda liderligi kimseye kaptirmamaktadir.Turkiyede 2-3 buyuk firmanin bile yillik uretim miktarlari Avrupadaki orta duzeydeki bir isletmenin miktari ile neredeyse ayni duzeyde. Afyonkarahisarda daha onceleri kurulan ve su anda uretimi durduran bir isletme (ismini vermek istemiyorum) para kazanamazken iflasin esgine kadar gelirken,Irandan bir mantar ureticisi ayni bolgede yillik 6000 ton uretimi (20 milyon $ lik yatirim ) gerceklestirmek icin gelip temel atiyorlar ve urettikleri urunun tamamini Avrupaya ihrac edeceklerini soyluyorlar.Boyle bir pazar varken boyle uretim yapilabilirken neden bunu bizim kendi yerli ureticilerimiz yapamiyor?Demekki eksiklik birazda bizde.Bizim yapamadigimiz tek sey birlik olup gereken mercilere sorunlarimizi,isteklerimizi yeterinde dile getirmemek.Bazi birlik kurma calismalari oldu kurulduda ama tam olarak organize olunmadi hic bir birligin internet sitesi yok,uretim hakkinda, mantarin insan sagligina nasil yararli oldugunu anlatan bilgi veren hic bir internet sitesi yok halbuki Avrupada neredeyse her ulkenin Mantar ureticileri birliklerinin internet siteleri bulunmakta buralardan sosyal medya vasitasi araciligiyla halki mantar tuketimi konusunda bilgi vermekte,desteklemekte ve ayrica ureticiler icinde forum sayfalarindan yardimci olunmakta.Su anda Ingilterede yasayiyorum ve nezaman bir gazete veya dergi alsam elime ayda 1 defa mutlaka Mantar tuketimi konusunda halki bilinclendiren,destekleyen bir reklam veya ilan goruyorum.Bu reklam giderlerinide Avrupa birliginin fonundan karsilamaktalar.Saniyorum su anda Avrupa cogu tarim urunleri icin destek vermekte tanitimi ve uretimi hakkinda neden boyle bir reklam kampanyasi baslatilmiyor?Halkin encok ziyaret ettigi internet sitelerinde tuketim hakkinda bilgiler verilmeli,en cok okunan gazete ve dergilere reklam yapilmali.

  Turkiyede kiyida kosede,yastik altindaki paralar ile kucuk capli her kisi hic bir bilgi sahibi olmadan az biraz duyduklariyla bu ise girmekte Turkiyede, bana sorarsaniz boyle bir seye izin verilmemeli.Kusura bakmayin ama Turkiyede ne kadar cok kucuk ureticiye baktiysam cogunun uretimleri hijyenden uzakta,kuflu,pasli ranzalarda,orumcek agsi odalarda uretim yapilmakta buda kayitdisi ekonomiye kotu anlamda destek olmaktadir.Neden bizim ulkemiz ikinci bir Polonya olmasin Avrupa ile Asyayi birbirine baglayan bir cografi konumumuz var, bu sebeple bunu basarmak hicte uzakta degil gibi gorunuyor.

  Saygilarimla…

 152. fatih
  14 Mart 2012 - 09:46

  arkadaşlar merhabalar.ben izmit ten fatih.kaliteli ve uygun mantar torfu arayanlar bana ulaşabilir.m3 65 tl.

  • ibrahim
   18 Haziran 2013 - 19:54

   kullanılmış torfmu fatih bey kullanılmış varsa iletişim kuralım 05352525667

 153. fatih
  14 Mart 2012 - 09:51

  kalite uygun hazır mantar torfuiçin fth.gms@hotmail.com ,ben fatih izmit.m3 65 tl.

 154. muharrem özer
  14 Mart 2012 - 10:48

  kültür mantarı almak isteyen varsa arasın uyugn fiyattan verecem çünkü son üretimim bu bidaha bu mantar işine girmicem.şimdi istiridye mantarı üretimine başlıyorum.05397899053

 155. abdi
  14 Mart 2012 - 13:43

  iyi günler üretici ve satıcı arkadaşlara bol verimli kazançlar. İstanbul üsküdar ilçesinde istiridye mantarı üretimi yapmaktayım sürekli ve nakit olarak mantarlarımı satın alacak müşteri arıyorum ilgilenen varsa arayabilir. abdi 5326576100

 156. hüseyin
  14 Mart 2012 - 22:04

  arkadaşlar kimsenin lafına sözüne bakmayın mantar yetiştirmek istiyorsanız biraz bilgi edinin azar azar başlayın acemiliginizi atınca risk almanız daha mantıklı illaki her işin zorlugu var karamsar konuşanlar acemiliklerini atamamışlar milletin şevkini kırıyorlar sorsan hala devam ediyorlar neden karlı kazançlı iş kimse pazarına ortak istemez mantarcılıkta ihanet çoktur kompost imalatcısı bile ilk iyi mal verir daha sonra oda sallamaya başlar dürüst adamlarla işe başlayın her zaman kazanırsınız ilgi alaka isteyen bir iş sadece şimdiden başlayacak olanlara bol bereketli günler dilerim

 157. mehmet
  20 Mart 2012 - 23:52

  selam ben 1999 ve 2003 senelerinde amatörce 2 oda olarak yaptım çok güzel ekmeğini yedim daha sonra 2003 te büyük bir tesis kurdum 6 oda olarak başladım eskişehirden bu iş için okumuş mühendis getirdim işin başına oda bizi götürdü. bu işi amatörce işçiliğini kendin yaparak yapacaksın ve kompostu kaliteli yerden kontrol ederek alacaksın. şimdi ilk başladığım iki oda da yeniden yapmaya başlayacağım. kompost için bu işi hakkıyla yapan izmit te Müpa var ordan almanızı tavsiye ederim.

 158. Ali Kayhan
  21 Mart 2012 - 13:56

  iyi günler..yaklasık 30 yıldır mupa mantar fabrıkasının celık konstruksıyon ıslerını yurutmekteyız..mantar üretim odaları konusunda hazır projelerımızle yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.. celikel sanayi konst. ltd şti. 0(262) 349 31 60 , 0533 769 35 06

  • hakan
   16 Ocak 2013 - 12:32

   müpa da mı çalışıyorsun?

 159. kamil
  28 Mart 2012 - 00:06

  ya arkadaşlar rahat işmi var

 160. rasim kapusuz
  28 Mart 2012 - 15:55

  selamlar istanbul beylikdüzünde bu işi yapacam..işten anlayan ve bana rehberlik edecek birini arıyorum..toprağı nereden temin edebilirim..selamlar05318749590

 161. hüseyin
  30 Mart 2012 - 02:34

  arkadaşlar isteyen olursa yarış atalrından temin ettiğimiz gübre uygun fiyata teimin edilir. Bol kazançlar
  huseyin.ymz@gmail.com

 162. SERKAN GÜNAYDIN
  03 Nisan 2012 - 00:54

  çok konuşup boş konuşuyosunuz kiminiz asistan kiminiz uzman kendinizi negörüyosunuz tek bir konuşmayı mantıklı buldum[ yükünü tutan tutu amaaaa o da eskilerde kaldı.katılıyorum mantarcılık boşa kürek çekmektir 2000yılında kültür mantarının kilo fiyatı 3 tl idi..2012 yılındayız kilo fiyatı 3tl..maliyetler artarken mantarın kilo fiyatı sürekli aynı kalıyor neresinde bu işin karı :)..bu işten türkiyede para kazanan tek bir firma vardır..MÜPA TARIM DIR..BUNDAN 15 YIL ÖNCE KÜLTÜR MANTARINDAN PARA KAZANAN TEK FİRMADIR VE HALEN ONUN EKMEĞİNİ YİYOR..

  • SERKAN GÜNAYDIN
   03 Nisan 2012 - 01:09

   KÜLTÜR MANTARI ÜRETMEK İSTEYEN ARKADAŞLAR ŞU HESABA İYİ BAKIP ONA GÖRE KARAR VERSİNLER…ÖRNEK:İSTANBULDA 20TON KOMPOST İLE BU İŞE BAŞLAMAK İSTEYEN BİR ARKADAŞ DÜŞÜNÜN..10 TON KOMPOST ÇARPI 320 KOMPOSTUN TONU EŞİTTİR..3200tL..NAKLİYE 800 TL..İLAÇ 500TL..TORF YANİ ÖRTÜ TOPRAĞI 350 TL ELEKTİRİK SU 500 TL..KİRA HARİÇTİR..TOPLAM MALİYET 5350 TL DİR..10 TON KOMPOSTTUN MALİYETİ..10 TON KOMPOSTTAN YÜZDE 20 VERİM ALINMIŞ OLSUN..2TON MANTAR YAPAR..2TON MANTARIN SATIŞI TOPTAN 3TL DİR 2000ÇARPI 3 EŞİTTİR..6000TL..BU İŞİN KARINI SİZ HESAPLAYINIZ..KİRA MAZOT GİDERLERİ HARİÇTİR:) şahsıma ben üretimi bıraktım bir daha başlamamak üzere bu işe başlamak isteyen arkadaşlara tek tavsiyem olacaktır ya 1 kg mantar alıp yesinler yada günlük 100kilo mantar alıp satsınlar eğer satıştan para kazanabilirlerse allah bereket versin..

   • okan
    03 Mayıs 2012 - 17:26

    serkan kardeş yüzde yirmi de kar olmaz .yüzde 21 falan masrafı karşılar.yüzde 25 üstü alacaksın ki kar olsun.oda kompostun iyi olmasına ve üretimin bilinçli ve doğru yapılmasına bağlıdır

   • serkan
    10 Ağustos 2012 - 03:05

    okan yüzde 20 alan öpsün alnına koysun:) kompost firmaları sattıkları kompostlara misel i yatni tohumu bile az atıyorlar..20 yılımızı bu işe verdik..kompostta ikinci ekimi kendiniz yapmak zorundasınız..kültür mantarı 10 yıl önce kazandırıyordu..bugün hikaye oldu..istiridye kompost kiti satanlarda coğaldı bu aralar..12 kiloluk kit 20 tl imiş..3-5 kilo mantar veriyormuş..kargo alıcıya aitmiş:) yahu kardeşim sardırılmış kompost fiyatı 8 tl dir..siz 20 diyorsunuz..sizin 20 tl ye sattığınız torbadan vatandaş en fazla alsa alsa 3 kilo mantar alır..bunun karşılığıda 3kg çarpı 5tl eşittir 15 tl eder..safmı arıyorsunuz:)

 163. emre
  04 Nisan 2012 - 19:20

  BURSADA İSTİRİDYE MANTARI YETİŞTİRİYORUM VE KOMPOST SATIŞI YAPIYORUM İLGİLENEN OLURSA YARDIMCI OLABİLİRİM TEŞEKKÜRLER.TELEFONUM 05342845331 EMRE .

 164. CAFER
  08 Nisan 2012 - 23:59

  haır halde 10 adet kompost almak ıstıyorum…

 165. sami gor 0 506 466 80 31
  13 Nisan 2012 - 18:58

  kultur mantar cifligi olmaya cok musait

  MERHABALAR SAMİ GOR SATILIK YERLER 0 506 466 80 31 bandırmaya ulasmak icin yeni kapıda feribotla 2 saatte bandırma indiginde sarılık olan isyrine 10 dakikada cok rahat ulasabilirsin yani iatanbulda is yrine 2 saat 10 dakikada rahatlıkla ulasabilirsin bandırma tekirdag roro gemisi bandırma izmir hızlı tiren yolu ve yakında hava yolculugu da acılacak her yonuyle ulasım sorunu yoktu

  BANDIRMA – İzmir ana yola cepheli Bandırma limanına 15. kilometresinde 6.500 m2 arsa icinde 4 adet bina bulunmaktadır.Binalar ruhsatlı olup son derece saglamdır.Binaların herbiri 650 metrekare olup 2600 metre kare kapalı alanı mevcut
  40 binlik etlik tavuk cifligi, 100 binlik yumurta cifligi, 300 buyuk bas cifligi, mantar ciftlig,i mermer fabrikası, buzhane tekstil fabrikası her turlu imalathane depo magaza onune benzin istsyonu yapılabilir.
  Demirbas esyaları 50 kw ozel trafosu 30 tonluk su deposu 2 adet lojmanı 2 adet telofon hattı 100 metre derin artijyen suyu etrafı tel orguyle cevrilidir.
  FİATI 950 000 Bin TL’dir. ihtiyac duyuldugunda kirayada varilebilir Not resimler ektedir
  OTAMATİK EKMEK FABRİKASI YAPMAYA DA UYGUN olupavrupa birligi sıtandartlarına uygun yapıldıgında sadece bolgedeki kamu kuruluslarına gunluk 30 bin ekmek satılabilir tabiki sizin becerinize ve esnsfliginiza baglıdır
  Ayrıca ;
  60 000 bin donum düz ova elektirigi suyu yolu icinde olup son derece degerli bir yer marmara bolgesinde boyle kıymetli bir yer cok zor bulunur adapazarında karadeniz sahil yoluna takriben 4 kilometre msafede olup İstambul’a 3.ncu kopruye baglantı yoluna yakın duz fiatı son derece ucuz dur metre kare fiatı 1,5 (birbucuk) Dolar’dır.
  Ayrıca;
  istanbul hudutları dahilinde eski osmanlı tapularını en kısa zamanda T.C. tapusuna
  cevrim isi yapılacaktır mirascılardan para talep etmeden yuzdelikle calısılacaktır
  musterilerime duyurulur
  Sami GÖR : 0 506 466 80 31 mail samigor10@hotmail.com

 166. serkan gursoy
  19 Nisan 2012 - 13:53

  turkiye ziraat teknikerleri birligi facebook ta hadı tum teknıkerler buraya kulturmantarı ve konpos fabrıkası kuracagım karadenızde 1 numara olcak ayrıca dogal gubre bılgısı ve tercrubeli olan arkadaşlar bılgılerınızı beklıyorum

 167. ali
  30 Nisan 2012 - 21:02

  herkese selamlar , ben mersinden yazıyorum ilk olarak işe küçük çapta başlamak istiyorum. yani evin altında 50 m2 lik alanda bunun için rafları hazırladım gerekli ekipmanları tedarik ettim bunun için malii bir prosedür varmıdır? 200 torba ile işe başlamak için hazırlık yapıyorum. bunun için bana verebileceğiniz bir bilgi varmıdır saygılar.

 168. ismail kayan
  06 Mayıs 2012 - 00:15

  öncelikle selamlar istiridye yaprak mantarı yeni girişimciler için kompostunu kendiniz hazırlamayıp dışardan alıyorsanız zaten %50 kaybedersiniz 20 ton kompostun 10 tonu çürür geriye kalandan çıkanda yatırımınızı karşılamaz ben küçük çaplı yetiştirerek pazarlarda satarak kazanıyorum ama sermayem olmadığı için de büyüyemiyorum ege bölgesinde bu işi büyük çaplı yapmak isteyipte çekinenlere kompostun nasıl hazırlanacağınıda göstererek tesis kurulumunuda yapabilirim 0534 552 11 55

 169. TOPRAK
  12 Mayıs 2012 - 15:22

  MANTAR İŞİNİ KOMPOSTU KENDİNİZ HAZIRLAYIP GİRİN DİYEN ARKADAŞALARIN ÇOĞU KOMPOST ÜRETİMİ VE SATIŞI YAPAN ARKADAŞALAR BELLİKİ BU İŞİ SENELERDİR KOMPOSTU DIŞARDAN ALIP YAPAN INSANLAR VARKI BU INSANALRIN URETIMI ELINDE KALMIYOR CUNKI KOMPOSTU ALDIGINIZ YERLE ANLASIRSANIZ ELINIZDEKI URUNUN TAMAMINI ALIYOR LUTFEN BU ISE BASLAYACAK ARKADASLARA BIRAZ DURUST DAVRANALIM PARA KAZANMAK ICIN, INSANLARIN SEVKINI KIRMAYIN RİCA EDERİM

 170. can
  18 Mayıs 2012 - 00:08

  toprak arkadasa katılıyorum.bende kültür ve istiridye mantarı yetiştirme işine girmek için hazırlanıyorum 3 firmayla iletişime gectim yukarda serkan arkadasımız bazı hesaplamalarda bulunmuş rakamı rakamına katılıyorum.kompost un tonunu suanda 400tl +kdv den veriyorlar kompost aldıgın şirket zaten senin urettiğin mantarı limitsiz olarak toptan satın alıyor kültür mantarını bilmiyorum ama istiridyeyi kilosu 4 tl den alıyorlar buda %20-25 üretimle hesaplanırsa elektrik,su,ilaç,vsvs asgari ücretten bile az para bırakıyor.ben şahsen 20 ton kompost la girmek istiyorum ama hesap ortada perakende satarsan kazanırsın ama perakendede okadar çok mantarı eritmen çok çok zor.bana göre ek iş olarak yapılması geren bir iş mesela açık besi çiftlikleri hayvanlar 12 ay boyunca dısarda kalıyorlar sen hayvanları dısarda mantarı içerde yetiştirirsin çiftlik ve hayvanların giderlerini çıkarmıs olursun benim görüşüm budur arkadaslar.

 171. memati
  21 Mayıs 2012 - 20:20

  yorumlar çok enteresan bu işi yapanlar aman bulaşmayın diyor işe başlayacaklar yardım istiyor bazıları yapılır diyor vs……….ticaret nasip işidir ALLAH(CC) yardım ederse hiç ummadıgın yerlere gelirsin ama nasibin yoksa çölde kutup ayısıyla karşılaşırsın :) rızkın onda dokuzu ticarettedir(hadisi şerif) herkes bildigi ögrendigi işi yapmalı benimde bi arkadaşım var bu işe girelim diyor bu işi yapan bi dostumuz iyi para kazanıyor bizide teşvik ediyor yapın diye bismillah deyip giricez tabi dostumuz bize yardım edicek biz sadece paramızı koycaz o herşeyi halledicek üretim satış kendi yerinde yapıcak bakalım kısmet artık hayırlısı allahtan bu güne kadar hep korktuk ticarete atılırken ne korkuyosun biz namusumuzla helal yoldan ekmegimizin peşindeyiz korkunun ecele faydası yok aklımda kalacagına keşke yapsaydım diyip girerim batarsamda yapamadık derim burayada yorum yazarım akibetimi herkes allah gönlüne göre versin rabbim dogruluktan helal yoldan ayırmasın herşeyi o bilir ves selam…..

 172. cemsom
  29 Mayıs 2012 - 10:49

  Bu iş riskli… ve karlı

  hem çok para kazanayım hem riski olmasın klasık kadın mantığı dır.

  çok kazanacağım diye girmeyin bu işe. bodrum katı. çatı arası. yol kenarı gibi yerlerde mantar üretilmez arkadaşım. Sermayen var ise başla. küçük sermayen var ise ona göre git. Hesap yap kar mı ediyorsun zarar mı öyle başla. merdiven altı işlerle para kazanamazsınız. korkut elinde insanlar ek iş olarak yapıyor. büyük firmalar işi yürütüyor. küçüklerde ezilmeye razı oluyor. üretme kardeşim. ozaman büyük firmalar işi adam gibi yapsın. kompost alıyorsun garanti belgesi nerde, niye almıyorsun. kompost kötü çıkınca zırlıyorsun. verim garanti belgesi yoksa alma kompostu. bile bile lades diyorsun. ne yapacağız diyorsun şimdi. başka bir iş yap. bu işi yapacaksan kompost analizi yapcaksın labaratuvardan bakalım içinde gerekli maddeler konmuş mu? kompost üreticileri çalmış mı ? genelde çalıyorlar.. çünkü verim garanti belgesi inteyen yok.. parasını verdiysen git başının çaresine bak diyorlar.. sonra da aman ben battım.. salaklığına doy kardeşim. her işin bir faturası garanti belgesi var.

  aklın yolu birdir..

 173. Enis Ekinci
  01 Haziran 2012 - 21:48

  Mantar işine girmek isteyen herkese uygun fiyata fizibilite raporu hazırlayabilirim enis_ekinci@hotmail.com adresine mail atmanız yeterlidir.

 174. pelin
  04 Haziran 2012 - 12:17

  mantar üretim – denem – hobi kiti

  MANTAR YETİŞTİRMEK İSTEYENLERE DUYURULUr
  ÖNCELİKLE BİR KAÇ KOMPOST POŞETİ ALAYIM DENEYEYİM DİYORSANIZ,

  MANTAR ÜRETEBİLİYORMUYUM? MANTAR HASATI NASIL OLUR DİYORSANIZ ?

  HOBİ – DENEME KİTLERİMİZİ DENEYEREK BU İŞİN NASIL OLDUĞUNU GÖREBİLİRSİNİZ.

  HER TORBA 12 KİLO. 3 – 5 KİLO ARASINDA MANTAR HASATI YAPILIR. KULLANIM VE TALİMATLar kargo içeriğinde gönderilir.
  0212 733 0 111

  • özgür tezsezer
   22 Aralık 2013 - 21:46

   pelin hanım meıl adresı ve firma bilgisi alabilirmiyim

 175. tolga akdoğan
  05 Haziran 2012 - 23:52

  slm arkadaşlar bandırma bölgesinde günlük 300kg kayın mantarı üretmekteyim
  toptan alım için ilgilenen arkadaşlara durulur
  bana ulaşmak için
  0 532 693 26 29
  sabah 10.00 akşam 18.00 arası
  not: fiyatlar pazarlığa açıktır

 176. emin
  10 Haziran 2012 - 11:08

  slm arkadaşlar inegöle 5km uzaklıkta 300+2=600 m işyerim tamamlanmak üzere,bazı arkadaşlar mantar üretimi yapmamı tavsiye ediyorlar,bu konuda tecrübemiz yok.bu konuda yardımcı olacak arkadaşlara ihtiyacımız var.600 m de kaç ton mantar üretilebilir,tesis masrafı ne olur,kim bilgi verebilir veya beraber yapabileceğimiz girişimci arkadaşlar bekliyorum.

 177. cemsom
  14 Haziran 2012 - 19:17

  arkadalar tekrar yazıyorum pazar istanbuldur. ona göre bu işi yapacaksanız bu taraflarda üretmeniz gereklidir.

  not: eğer sermayesi olan ciddi düşünen, yaparız ederiz edebiyatı okumayan biriyseniz.. istanbul bölgesinde yardımcı olabilrim.

 178. cemsom
  14 Haziran 2012 - 19:24

  işçi bulma probleminiz olacaktır. sakın köylülerden çalışacak elaman bulurum diye düşünmeyin…. tembel ve bedavacılardır. hataya düşersiniz. işçi problemini sıgortalı şehirden bulacaksın. köylüler sizden bizden daha zenginler… çünkü odun kömür, yeşil kart, fakir fukara fonu, kaymakamlık yardımları, belediye yardımları, ekilmeyen tarlalara tarım bakanlığından destek alıyorlar.olmayan yan komşunun ineği gösterip buza süt parası alıyorlar… (yalan diye düşünen varsa denemesi bedava git köyden yövmiyeci çakır bakalım ) daha bir çok sebeb var köylü artık milletin efendisi değil. başına bela….

 179. Kültür mantarı yetiştiriciliği
  07 Temmuz 2012 - 00:01

  kültür mantarı yetiştiriciliği üretim aşamaları pazarlama hakkında detaylı tecrübelerini aktarabilecek arkadaşlar var mı?

 180. Adem
  07 Temmuz 2012 - 01:59

  mantar yetiştirme kursu var mı?

  • hasan avşa . mantar
   04 Aralık 2012 - 18:13

   zor bısey deyil buyutmeyin bu işiya

   • hasan avşa . mantar
    04 Aralık 2012 - 18:15

    mantar konusunda yardımcı olurum bedava 0541 524 07 00

 181. cemsom
  10 Temmuz 2012 - 16:56

  sayın adem sen paradan haber ver istediğin kur var…..

 182. kamil
  10 Temmuz 2012 - 21:15

  Selam arkadaslar ben kütahyadan kamil suan 160 metre kare 2 depo mantar depom var nasip olursa bu hafta sonu satisa basliyorum . yardim isteyen arkadaslara yardimda buluna bilirim ama sunu asla unutmayın cok zahmetli bir iş buyutukce masrafta işcilikta artiyor suan hava sicakligi kütahyada 27-30 derece ama suan odalarin sicakligi 15-17 derece olmasi gerekli buda cok tefarrat demektir yapacak arkdaslar cok dusunsun 0534 710 45 03 kamil

 183. RAİF ATASOY
  05 Ekim 2012 - 16:16

  herkes birşeyler yazmış ben de yazayım dedim 10 yıldır bu işin içindeyim. istikrarlı yüksek verim alırsanız üretim işinden para kazanırsınız ,yoksa hamallık yapmış olursunuz yada zarar edersiniz. konunun özeti herkes en iyi bildiği işi yapsın kardeşim…saygılar

 184. RAİF ATASOY
  05 Ekim 2012 - 16:22

  ha bu arada kompost fiyatları da 420-465tl aralığnda saman kıtlığı nedeni ile.

  • hasan avşa . mantar
   04 Aralık 2012 - 18:17

   arkadaşlar mantar kompost yapımı için sap mı olması lazım saaman olmazmı 05415240700 aramanızı beklıyorum

 185. meral akkus
  13 Ekim 2012 - 09:16

  Çok yakında Türkiyenin en kaliteli mantarlarının satışına başlıyoruz. Özellikle istanbul bölgesindeki alıcıların temas kurmasını istiyoruz.
  Tel&Fax :0216.442.90.54 ve info@adamantar.com ulaşabilirsiniz.

 186. mutlu
  18 Ekim 2012 - 14:29

  selam arkadaşlar burdur altınyayladan mutlu elimde şu anda 100 kasa kadar kültür mantarı var kalitesi yüksek almak isteyen arkadaşlara duyurulur tel 05427437396

 187. mutlu
  18 Ekim 2012 - 15:36

  selam arkadaşlar burdur altınyayla dirmil çatak köyünden mutlu kültür mantarı üreticisiyim ellimde ortalama 100 kasa civarında kültür mantarı var almak isteyen arkadaşlara duyurulur mesafe ortala antalyaya120 denizliye 120 km fetiyeye 90 km uzaklıkta almak isteyen arkadaşlara duyurulur

 188. MEHMET BIRCAN
  31 Ekim 2012 - 19:12

  IYI CALISMALAR.BEN BOLU ILINDE KULTUR MANTARI YETISTIRICILIGI YAPMAK ISTIYORUM BANA YARDIMCI OLURMUSUNUZ.KOLAY GELSIN.MEHMET BIRCAN 05385419838

 189. ömer dönmez
  11 Kasım 2012 - 13:47

  arkadaşlar bende mersınde yenı bır yer kuracam kalıtelı konpost alacam yer varmı 544 880 23 06 bılgı vermek ıstıyen arkadaşın aramsnı ıstıyorum

 190. ömer dönmez
  11 Kasım 2012 - 13:53

  slm bende bu mantar işine girmeyi düşünüyorum fakat aklımda soru işaretleri var mesela 5 ton kompost aldım bundan nekadar mantar elde edebiliyorum kaçtan sata blirim alıcısını bulmak kolaymıdır .

 191. Levent
  12 Kasım 2012 - 01:36

  Mantar üretimi hakkında yaklaşık 1 haftadır gerek yerli sitelerde ve gerekse yabancı sitelerde araştırmalarda bulundum.

  Konuyu ele alışımız ve paylaşımlarımız arasında yabancılarla o kadar fark varki.

  işin cılkını çıkarmada üstümüze tanımıyorum dünyada.

 192. kahraman
  17 Kasım 2012 - 19:29

  MİSELbulunur 18kg torba 100tl misel (tohum)ihtiyacı olanlar 05397327910 nolu telefondan ulaşabilir kargo alıcıya aittir teslimat 3 iş günüdür. Kaynak: Kültür mantarı yetiştiriciliği ve pazarlaması 05397327910 kahramanbatuk@hotmail.com

 193. Ferhat
  13 Aralık 2012 - 03:12

  Merhabalar günlük 700 kg istiridye üretmekteyim alıcı arkadaşlara duyurulur üretim hakkında bilgi isteyen arkadaşlar mail atsınlar yardımcı olurum
  ferhatozgen@hotmail.com

 194. ismail ak
  09 Ocak 2013 - 18:46

  merhabalar arkadaşlar ben erzurumdan yazıyorum bu işe başlamak istiyorum bana yakınlardan temin edebileceğim kompost ve örtü toprağı lazım.bilgilendirirseniz sevinirim

 195. MUZAFFER
  12 Ocak 2013 - 18:28

  MERHABALAR BEN KONYADA KÜLTÜR MANTARI YETİŞTİRİCİSİYİM ŞU AN ÜRETİYORUM YANLIZ OLMAM DOLAYISIYLA BIRAKMAK İSTİYORUM BU SEBEPLE MALZEMELERİMİ SATIYORUM RANZALAR GEÇMELİ OLUP ÇOK SAĞLAMDIR(l demirinden yapılmış ve boyalı ) KLİMAM 48.000 BTU FAN pülverizatör ve HAVALANDIRMA SİSTEMİ İLE SOĞUK HAVA DEPOSU MALZEMESİ DE MEVCUTTUR ALICILARA DUYURULUR 0546 960 64 41,

 196. Ramazan
  02 Şubat 2013 - 02:00

  Istiridye mantari üretmek isteyenler,Kocaeli Gebze ilcesi merkez Arapcesme mahallesinde KiRALIKmükemmel 170 metrekare bodrum kati ve bitisigindeki 130 metrekare arsa emrinize amade.Mantar üretimine uygun sekilde tadilat masrafinin en az yarisi tarafimizdan karsilanacaktir.Lütfen mantar üretiminde birlikte calisacaginiz firma yetkilisi ile gelin görün fizibilitenizi yapin,ilk 2 ay kira alinmayacaktir.Bol kazanclar. ryazch@hotmail.com CEP.0041 76 325 88 05 Cagri atmaniz yeterli,yada sms.Istanbulda üretim yapmak istiyorsaniz Bahcelievler merkezde 160 M2 yerimiz vardir,yeterki üretken olun.

 197. hakan erdem
  11 Mart 2013 - 21:47

  siz bana ulaşın görüşelim

 198. kahraman
  21 Mart 2013 - 17:38

  Kahraman Batuk MİSELbulunur 18kg torba 100tl misel (tohum)ihtiyacı olanlar 05397327910 nolu telefondan ulaşabilir kargo alıcıya aittir teslimat 3 iş günüdür.

 199. Abdurrahım Dursun
  24 Mart 2013 - 21:52

  Ben mardın mıdyat da yasıyorum kultur mantarcılık isıyle urasmak ıstıyorum. Bana yardımcı olurmusunuz….. 05352677367

 200. memet ali
  13 Temmuz 2013 - 22:44

  arkadaşlar herkese hayırlı ramazanlar ben izmirde oturuyorum isdiridye mantarı konusunda kurs veren yerler varmı bilen arkadaşlardan yardım bekliyorum tekrar hayırlı ramazanlar

 201. MUSTAFA
  20 Temmuz 2013 - 13:58

  GİTTİ GİDİYOR DA DENEME MAKSATLI ÜRETİM YAPMAK İSTEYENLER İÇİN MANTAR TOHUMU MİSEL SATIŞI BULUNMAKTADIR

 202. MUSTAFA
  20 Temmuz 2013 - 14:03

  mustafa… GİTTİ GİDİYOR DA DENEME MAKSATLI ÜRETİM YAPMAK İSTEYENLER İÇİN MANTAR TOHUMU MİSEL SATIŞI BULUNMAKTADIR

 203. musa
  23 Temmuz 2013 - 00:27

  burdur da ahmet öner dıye bır var benı dolandırdı sakın kanmayın parayı gonderdım telefonları kapalı ama onu bulacam

 204. cemson
  28 Mart 2014 - 11:27

  yorum yapanlar acıdım valla sizlere ; farkettiniz mi mantar işine girmek isteyenler çabuk para kazanmayı düşünen, genelde dürüstlük ve ticari ahlaktan yoksun , bugün var yarın yok olan tipler… dikkat edin.. mantarcı demek dolandırıcı demektir.

Yorum yaz

İş kurmak.net © Copyright 2012 - Tüm hakları saklıdır. Gizlilik Sözleşmesi / Sitemap / İletişim -