Ana Sayfa » Hayvancılık sektörü , Tarım sektörü » Sıfır faizli hayvancılık kredisi devam

Sıfır faizli hayvancılık kredisi devam

25 Şubat 2012

Hükümet, tarımda sıfır faizli kredinin 2012′de de uygulanmasına karar verdi. Resmi Gazete’nin 22 Şubat tarihli sayısında yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile tarımsal yatırım ve işletmelere yönelik düşük faizli kredinin şartlarında önemli değişiklikler yapıldı.
Yatırım ve işletme kredilerinde uygulanan faiz oranları farklılaştırıldı. Bazı kredilerde limit artışı sağlanırken bazılarında faiz oranlarında kademeli uygulamaya geçildi.

Bu yıl uygulanacak düşük faizli tarımsal kredilerin ayrıntıları şöyle:

1- Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince tarımsal üretime dair yatırım ve işletme kredileri 3 ana başlık altında (hayvansal, bitkisel ve muhtelif konular) verilecek.

2- Daha önce yatırım ve işletme kredilerine aynı oranda faiz indirimi uygulanırken bu yıl yatırım kredileri ile işletme kredilerinin faiz indirimi farklı olacak. İşletme kredilerinde faiz indirimi daha az olacak.

3- Damızlık süt sığırcılığı, yaygın hayvansal ve bitkisel üretim, seracılık,ve traktör kredilerinde faiz indirimi kademeli olarak uygulanacak.

4- Bir üretici birden fazla üretim konusunda kredi talebinde bulunduğunda kullandırılacak kredi üst limiti damızlık süt sığırı yetiştiriciliği hariç 10 milyon lira olacak.

5- Küçükbaş hayvancılığa özel önem verilecek.

6- Mevcut işletmelerin satın alınmasında da işletmenin faaliyet konusu itibariyle düşük faizli kredi kullandırılacak.

7- Yatırım dönemi her bir üretim konusu için yapılacak projeksiyona bağlı olarak 24 ayı geçmemek üzere Ziraat Bankası tarafından belirlenecek. Açılacak kredilerin vadeleri işletme kredilerinde 18 ayı ve yatırım kredilerinde 7 yılı geçemeyecek.

8- Geçen yıl kredi almaya hak kazanan ancak kredinin tamamını veya bir bölümünü alamayan yatırımcılar bu kararname kapsamında kredi alabilecek.

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı düşük faizli kredi özellikle de sıfır faizli kredi uygulamasının devam etmesi için büyük çaba gösterdi. Hazine Müsteşarlığı ise, düşük faizli kredinin devam etmesi ancak sıfır faizli kredinin sonlandırılmasını istiyordu. Kararnameye bakılırsa bir ara yol bulunmuş. Sıfır faizli kredi uygulaması bazı üretim ve yatırım konularında sürerken, bazılarında kaldırılıyor.

Faiz indiriminde kademeli sisteme geçiliyor. Örneğin damızlık süt sığırı yetiştiriciliğinde kullanılacak kredinin en üst limiti geçen yıla göre 12.5 milyon liralık artışla 7.5 milyon liradan 20 milyon liraya çıkarılıyor. Geçen yıl 7.5 milyon liralık kredi ister yatırım isterse işletme kredisi olsun tamamı sıfır faizli olarak veriliyordu. Bu yıl sadece yatırım kredisinde 250 bin liralık dilime yüzde yüz faiz indirimi uygulanacak. Yatırım kredilerinde 250 bin lira ile 3 milyon liralık dilime yüzde 75, 3 milyon lira ile 20 milyon liralık dilime ise yüzde 50 faiz indirimi uygulanacak. İşletme kredilerinde ise 3 milyon liraya kadar yüzde 50, 3 milyon lira ile 20 milyon liralık dilime yüzde 25 faiz indirimi uygulanacak. Sistem biraz karmaşık hale geliyor.

Kararnamede küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin destekleneceği mesajı çok açık görülüyor. Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, konuşmalarında Türkiye’nin aldığı yağışa bağlı olarak ot üretimi bakımından sığır yetiştiriciliğinden çok küçükbaş hayvancılığa uygun olduğunu dile getiriyordu. Bu kararnameye yansımış. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yatırım ve işletme kredisi üst limiti 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarılıyor. Yatırım ve işletme kredisinde yüzde yüz faiz indirimi uygulanacak. Buna karşılık büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde geçen yıl yüzde yüz olan faiz indirimi yatırım kredilerinde yüzde 50′ye, işletme kredilerinde yüzde 25′e düşürülüyor.

Damızlık etçi sığır yetiştiriciliği ile damızlık düve yetiştiriciliğinde geçen yıl olduğu gibi kredi üst limiti 7.5 milyon lira olarak belirlendi ve her iki kredi çeşidinde de yüzde yüz indirim uygulanacak. Bu da et hayvancılığının destekleneceği anlamına geliyor.

Yurt içi sertifikalı tohum, fide ve fidan kredilerinde bir farklılaşmaya gidiliyor. Geçen yıl hem üretim yapanlara hem de tohum, fide ve fidan kullananlara 1.5 milyon lira üst limitli ve yüzde 50 faiz indirimli kredi kullandırıldı. Bu yıl yurtiçi sertifikalı tohum, fidan ve fide üretenlere 3 milyon lira üst limitli ve yüzde yüz faiz indirimli yatırım ve işletme kredisi kullandırılacak. Sertifikalı tohum,fide ve fidan kullananlara ise yüzde 50 yatırım ve işletme kredisi verilecek. Sertifikalı tohum, fide ve fidan üretenlere daha fazla, bunları kullanacaklara daha az destek verilecek anlamı çıkıyor.

Seracılık yatırım ve işletme kredilerinde de kademeli sisteme geçiş var.

İyi tarım ve organik tarım kredilerinde geçen yıl olduğu gibi 3 milyon lira üst limitli ve yüzde 50 faiz indirimli kredi uygulanacak.

Kanatlı sektöründe ve su ürünleri yetiştiriciliğinde ise geçen yıldan farklı olarak yatırım kredilerinde yüzde 50 işletme kredilerinde yüzde 25 faiz indirimi uygulanacak. Geçen yıl her iki kredide de yüzde 50 faiz indirimi uygulanmıştı.

Özetle, geçen yıla göre daha karmaşık bir kredi sistemi uygulanacak. Tarım sektörünün merakla beklediği düşük faizli yatırım ve işletme kredilerinin açıklanması önemli. Fakat, bu kararnamede öngörülen kredilerin kullandırılması için uygulama tebliğinin hazırlanarak yayınlanması gerekiyor. 1 Ağustos 2010 ile 1 Ağustos 2011 arasında uygulanan ve 6.2 milyar lira tutarında verilen sıfır faizli kredilerle ilgili yatırımcılar önemli sorunlar yaşadı. Bu sorunların tekrar yaşanmaması ve yatırımcıların, işletmelerin zarar görmemesi için uygulama tebliğinin çok daha açık ve net olması gerekir.

SÜT SIĞIRCILIĞI
Damızlık Belgeli ve/veya Saf Irk Sertifikalı 10 baş ve üzerinde hayvanı olan veya mevcut hayvan sayısını  10 baş ve üzerine çıkarmak isteyen ya da en az bu kapasiteler ile yeni tesis kurmayı amaçlayan gerçek/tüzel kişi müşterilerimize,

  • En fazla ilk doğumunu yapmış veya ilk yavrusuna gebe hayvan alımı, barınak yapımı ve tadilatı, süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi, hayvan başına azami beş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi tesisi ve diğer yatırım giderlerinin finansmanı amacıyla azami 7 yıl vadeli Yatırım kredisi verilmektedir.
  • Tek yıllık yem bitkisi üretimi ve işletme giderlerinin finansmanı amacıyla azami 24 ay vadeli işletme kredisi verilebilmektedir.
BÜYÜKBAŞ SÜT HAYVANCILIĞI (SIĞIR-MANDA)
10 baş ve üzerinde kültür ırkı ve melezi gebe düve veya inek/mandaya sahip veya hayvan sayılarını asgari bu kapasiteye çıkarmak ya da en az bu kapasiteler ile yeni işletme kurmak isteyen gerçek/tüzel kişi müşterilerimize;

  • Kültür ırkı ve melezi gebe düve veya azami dört yaşında inek/manda alımı, barınak yapımı ve tadilatı, süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi, hayvan başına azami beş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi tesisi ve diğer yatırım giderlerinin finansmanı amacıyla azami 7 yıl vadeli yatırım kredisi verilmektedir.
  • Tek yıllık yem bitkisi yetiştiriciliğine yönelik giderler ile işletme giderlerinin finansmanı amacıyla azami 24 ay vadeli işletme kredisi verilebilmektedir.
KÜÇÜKBAŞ SÜT HAYVANCILIĞI
Koyun yetiştiriciliğinde en az 50 baş, Saanen, Kilis ve Ankara Keçisi yetiştiriciliğinde en az 25 baş kapasite ile üretim yapan, en az bu kapasiteler ile yeni tarımsal işletme kurmak ya da mevcut hayvan sayılarını bu kapasitelere yükseltmek isteyen gerçek/tüzel kişi müşterilerimize;

  • Hayvan alımı, barınak yapımı ve tadilatı, süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi ve her 10(on) küçükbaş hayvan başına azami 5(beş) dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi tesisi ve diğer yatırım giderlerinin finansmanı amacıyla azami 7 yıl vadeli yatırım kredisi verilmektedir.

Tek yıllık yem bitkisi üretimi ile işletme giderlerinin finansmanı amacıyla azami 24 ay vadeli işletme kredisi verilebilmektedir.

BÜYÜKBAŞ HAYVAN BESİCİLİĞİ
10 baş ve üzerinde besi sığırcılığı işletmesi kurmak veya işletmesinin kapasitesini 10 baş ve üzerine çıkarmak isteyen gerçek ve tüzel kişi müşterilerimize,

  • En fazla 18 aylık erkek hayvan alımı, tek yıllık yem bitkisi üretimi ve işletme giderlerinin finansmanı amacıyla azami 24 ay vadeli işletme kredisi verilmektedir.

Barınak yapımı ve tadilatı, yem hazırlama ünitesi ve diğer yatırım giderlerinin finansmanı amacıyla azami 7 yıl vadeli yatırım kredisi verilebilmektedir.

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN BESİCİLİĞİ
100 baş ve üzerinde küçükbaş hayvan besi işletmesi kurmak veya işletmesinin kapasitesini 100 baş ve üzerine çıkarmak isteyen gerçek ve tüzel kişi müşterilerimize,

  • Damızlık Koyun Keçi Sisteminde kayıtlı en az 6 aylık erkek hayvan alımı, tek yıllık yem bitkisi üretimi ve işletme giderlerinin finansmanı amacıyla azami 24 ay vadeli işletme kredisi verilmektedir.
  • Barınak yapımı ve tadilatı, yem hazırlama ünitesi ve diğer yatırım giderlerinin finansmanı amacıyla azami 7 yıl vadeli yatırım kredisi verilebilmektedir.

Sıfır faizli hayvancılık kredisi nasıl alınır?

1-    Yeni yapılacak hayvancılık yatırım için hayvancılık kredisi nasıl alınır: Hayvancılık yatırımı yapacak işletme bir proje yaptırıp, inşaat ruhsatını aldıktan sonra bankaya müracaata bulunabilir. Proje tutarı kredi limitine göre Bankanın Şube, Bölge veya Genel Müdürlük nezdinde kredi komisyonlarından onaylandıktan sonra, işletme sahibinin teminatları ve gerekli evrakları tamamlamasıyla banka kontrolünde kredi ödemesi yapılır. Banka hayvancılık yatırım proje tutarının % 75 ne kadar kredi kullandırabilir. Kredi sıfır faizli 7 yıl vadelidir.

2-   Hayvan alımı için hayvancılık teşvik kredisi nasıl kullanılır: Hayvan alımı için hayvanların resmi kayıtlarının(Hayvan Pasaportları) tamam olması ile proforma fatura ve bankanın istemiş olduğu evraklarla başvurusu yapılır. Banka tarafından uygun görüldüğü takdirde tutarın % 75 ine kadar kredi kullandırılmaktadır. Kredi sıfır faizli, damızlık hayvancılık için 7 yıl, besi hayvancılığı için 2 yıl vadelidir.

3-  Makine Ekipman için hayvancılık kredisi nasıl kullanılır: Piyasadaki firmalardan alınacak makine ekipman için proforma fatura ile birlikte bankanın istemiş olduğu diğer evraklarla beraber müracaat edilir. Banka uygun gördüğü takdirde makine ve ekipman tutarının % 75 kredi olarak alınabilmektedir. Kredi sıfır faizli 7 yıl vadelidir.

4- İşletme için hayvancılık teşvik kredisi nasıl kullanılır: Hayvancılık yapılan çiftliğin yem, bakım ve diğer giderlerini karşılamak için bankanın istediği evraklarla müracaat edilir. Banka uygun gördüğü takdirde işletme kredisi kullanılır. Kredi sıfır faizli 2 yıl vadelidir.

Bu genel ilkeler ışığında 2012′de uygulanacak düşük faizli tarımsal yatırım ve işletme kredilerinde dikkat çekici bazı değişikliklere bakmakta yarar var.İlk yorumu yazan siz olun.

Yorum yaz

İş kurmak.net © Copyright 2012 - Tüm hakları saklıdır. Gizlilik Sözleşmesi / Sitemap / İletişim -