Et ithalatı, bir taraftan et fiyatlarını düşürdü, diğer taraftan yerli üretimi durdurdu. Yerli üretime tekrar hız verilmesi gerektiğini savunan yerel üreticiler, hükümetten destek ve teşvik bekliyor.

Türkiye’de ithal et yüzünden birçok büyük firmanın üretiminin durduğunu söyleyen İstanbul Ticaret Odası Et Ürünleri Meslek Komitesi Başkanı Alitaş Gülen, “Yerli üretimi tekrar canlandırmalıyız” uyarısında bulundu.

Et sektörünün geçtiğimiz yılı yüksek fiyatlarla geçirdiğini hatırlatan Gülen, fiyatlardaki yükselişin ithalatla durduğunu söyledi. Et ithalatı nedeniyle pek çok aktörün de piyasadan ayrıldığına işaret eden Gülen, “Birçok büyük firma et üretimini durdurdu. Et üreticileri de ellerindekini bitirip kenara çekildiler. Köylü zaten kenara çekilmişti. Dolayısıyla üretim durdu” dedi. Yerli üretimin desteklenmesi gerektiğini, bu konuda hükümete görev düştüğünü vurgulayan Gülen, sözlerini şöyle sürdürdü:

Hükümet fonlarla oynarsa yani teşvik olursa tekrar yerli üretim artacaktır. Aksi takdirde 2011 yılında da et fiyatları böyle devam ederse ve fonlar yükseltilmezse sıkıntı yaşanır. Bunun önüne geçilmesi lazım. Üretimi tekrar canlandırmalıyız.

İŞSİZLİĞİ VE GÖÇÜ AZALTIR
Türkiye’nin büyükbaş ve küçükbaş hayvan üretimi için çok uygun bir iklime ve doğal koşullara sahip olduğunu ifade eden Komite Başkan Yardımcısı İsmail Akgündüz de, kırsal alanlardaki işsizliğin ve göçün azaltılması için hayvancılığın desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

1980 yılına kadar artış gösteren büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısının, bu tarihten sonra izlenen yanlış politikalar ve terör yüzünden azaldığını anımsatan Akgündüz, şunları söyledi: “Bir zamanlar ihracatçı konumunda olan Türkiye, bugün ithalatçı durumuna geldi. Hayvan sayısındaki azalma ve besi ürünlerindeki fiyat artışları, et fiyatlarının da yükselmesine neden oldu. Kesimhanelerdeki prosedürün fazlalığı, kesim esnasında tahakkuk edilen gelir vergisi stopajı vs. kesimlerin kayıt altına alınmasını engellemektedir. Bu nedenle hayvanlar veteriner kontrolü dışında kaçak yerlerde kesilmektedir.“

BAĞIRSAK YASAĞI KALDIRILSIN
Son aylarda AB ülkelerinden et ithalatı yasağının kaldırılmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiren Akgündüz, “Bu, et fiyatlarındaki aşırı artışı durdurdu” yorumunda bulundu. Akgündüz, et ürünlerinin önemli bir kolu olan bağırsakta (küçükbaş hayvan bağırsakları) ise BSE hastalığı nedeniyle AB ülkelerinden ithalat yasağının halen devam ettiğini dile getirdi.

Türkiye’de tıpkı ette olduğu gibi bağırsak fabrikaları da bağırsak ihtiyacını karşılayamıyor” diye yakınan Akgündüz, AB ülkelerindeki sosis fabrikalarının, ihtiyacı olan asorti bağırsaklarının çoğunu Türkiye’den ithal ettiklerini, ancak artık Çin, Mısır, Suriye ve İran gibi ülkelerden karşıladıklarını belirtti. Bağırsak yasağının kaldırılması halinde küçükbaş hayvan bağırsak talebinin Türkiye’de faaliyet gösteren bağırsak fabrikaları tarafından karşılanacağına dikkat çeken Akgündüz, bunun sektöre büyük faydası olacağını da vurguladı.

* * *

Süt ürünleri ihracatına da teşvik verilsin

“Süt hayvancılığı olmayınca, et hayvancılığı da sıkıntıya düşüyor” diyen Meclis Üyesi Zelkif Kopuz, süt fiyatlarının düşmesi sonucu beklediği verimi alamayan üreticilerin ellerindeki damızlıkları elden çıkarttığını söyledi. Süt fiyatlarının şu anda iyi seviyede olduğunu bildiren Kopuz, sıfır faizle teşvikler verildiğini ve süt fazlası oluştuğunu kaydetti. Kopuz, üretimin bu şekilde artması ile tekrar damızlık üretiminin başlayacağına ve bir iki yıl içinde hayvan sayısının tekrar artacağına inandığını ifade etti. Hükümetin süt tozuna teşvik verdiğini, ancak bunun da bir standardının olması gerektiğini dile getiren Kopuz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kısa vadeli değil, uzun vadeli projeler ve çözümler üretilmeli. Şu anda süt tozuna teşvik verildi ama büyük firmalara verildi. Aynı şekilde süt ürünleri ihracatına da teşvik sağlanmalı ve bu teşvikler firma ayırımı yapılmadan verilmeli. İhracat litresi 735 TL olan süt, Yunanistan’da 535 TL. Komşu ülkelere ihracat yaparken, ihracat yapamaz duruma geliyorsunuz. Bunun önüne geçilmeli. Bu şekilde yapılacak teşviklerle sektörün tekrar büyüyeceğini ve et fiyatlarının dengeye geleceğini ümit ediyoruz.“

* * *

Birçok firmanın kapanmasına yol açtı

Komite Üyesi Ömer Karacan, yerli üretimin desteklenmesi gerektiğini belirterek, bu konuda hem üreticinin hem de et üretimi yapan firmaların önünün açılmasını istedi. Karacan, sektörde halen yapılan ithalatlarla et fiyatlarının düştüğünü, ancak bunun birçok firmanın kapanmasına yol açtığını ifade etti. Karacan, yerli üretimin desteklenerek et üretiminin artırılmasının daha verimli ve faydalı olacağını söyledi.

* * *

Sektörün önerileri

* AB ülkelerinden bağırsak ithalatı serbest bırakılmalı.
* Bağırsak üretimi için çok miktarda su kullanılıyor. Mükellef tarafından açılan kuyulardan elde edilen (üretimde kullanılan) su bedeli yerel yönetimler tarafından alınmamalı. (İran’da bu sektörde ihracat yapan firmalardan elektrik ve su parası alınmamaktadır.)
* Kesimhanelerdeki soğutucu depolarda ve arıtma tesislerinde kullanılan elektriğin yarısı Hazine tarafından ödenmeli.
* Terör nedeniyle Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde kapatılan meraların güvenliği sağlanarak tekrar açılmalı.
* Yerli süt üretimi desteklenmeli ve Et Balık Kurumu bölgesel ihtiyaca göre yeniden faaliyet göstermeli.
* Suni tohumlama yoluyla ırk ıslah çalışması yapılmalı.
* Hayvan hastalıklarına karşı koruyucu ve önleyici tedbirler alınmalı.
* Uzun vadeli olarak damızlık büyükbaş hayvan ithalatı yapılarak üretim artırılmalı.
* Hayvan yem maliyetlerinin düşürülmesi için gerekli olan destek verilmeli.
* Kesimhanelerdeki prosedürler azaltılmalı.
* Kesim esnasında alınan gelir vergisi stopajı kaldırılmalı.
* Canlı hayvan, et ve et ürünlerinin (bağırsak dahil) Ticaret Borsası’ndaki kayıt ve stok işlemleri kaldırılmalı.

* * *

Et ve süt üreticilerine 440 milyon liralık destek

Hükümet, et ve süt üreticilerine bu yıl ek 440 milyon liralık kaynak sağlayacak. Hayvancılık sektörüne ayrılan fon da 1.7 milyar liraya çıkarıldı.

Hükümet et ve süt üreticilerine bu yıl sağlanacak desteği artırıyor. Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndaki Küçük Ev’de düzenlediği basın toplantısında, 2011 tarımsal destekleriyle ilgili kararnamenin Bakanlar Kurulu’nda imzalandığını açıkladı. Daha önce 6 milyar lira olarak açıklanan 2011 yılı tarımsal destekleri içinde 1.2 milyar liranın hayvancılık sektörüne ayrıldığını hatırlatan Bakan Eker, süt ve et üretimiyle ilgili besicilere daha fazla destek sağlamak amacıyla hayvancılık sektörüne yönelik destek tutarının 440 milyon lira artırıldığını kaydetti.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here